Niemiecki Bundestag przyjął w czwartek 20 maja 2021 r. projekt ustawy rządu federalnego „o zmianie przepisów dotyczących opłat drogowych w związku z wprowadzeniem europejskiego elektronicznego systemu poboru myta”. Projekt ten zakłada nowe formy kontroli kabotażu, zmniejszanie stawek myta, możliwość zwrotu nadpłaconego myta oraz zmiany dla pojazdów ciężarowych napędzanych gazem ziemnym.
Zgodnie z projektem, przedsiębiorstwa transportowe będą płacić mniejsze opłaty za korzystanie z autostrad i dróg federalnych w Niemczech. Powodem tego jest orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) z 28 października 2020 r., w którym stwierdzono, że niemieckie opłaty drogowe dla ciężarówek od lat były obliczane nieprawidłowo. Zgodnie z projektem, częściowa stawka opłaty za przejazd w odniesieniu do kosztów infrastruktury będzie obowiązywać z mocą wsteczną od dnia wydania orzeczenia przez ETS, tj. od 28.10.2020 r. Tym samym przewoźnikom będą przysługiwały zwroty, które będzie można otrzymać po złożeniu oficjalnego wniosku do BAG. Koniecznie będzie przy tym okazanie miesięcznych rachunków za poniesione opłaty drogowe w Niemczech.
Projekt przewiduje również, że od 1 października 2021 r. w przypadku jednego z elementów składowych myta, tj. zanieczyszczenia powietrza, będą obowiązywały wyższe stawki. W wyniku aktualizacji przez UE wysokości należnych kosztów zewnętrznych zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia hałasem Niemcy uzyskały możliwość zwiększenia proporcjonalnych kosztów zanieczyszczenia powietrza w ramach opłaty za przejazd ciężarówek. Możliwość ta została obecnie wprowadzona do projektu.
Niemiecki magazyn „VerkehrsRundschau” wstępnie opublikował już takie stawki pod linkiem: https://www.verkehrsrundschau.de/…/neue-lkw-maut-saetze…
Nowy cennik ma wejść w życie 1 października 2021 roku. W ramach całkowitej stawki opłaty za przejazd będzie przewidywał niższe koszty infrastrukturalne, ale za to wyższe koszty za emisję hałasu oraz spalin. Finalnie jednak, całkowita stawka opłaty za 1 km powinna ulec nieznacznemu obniżeniu.
Dodatkowo, zgodnie z projektem BAG będzie wykorzystywało system opłat drogowych również do kontroli kabotażu. BAG przy kontrolach będzie miało możliwość ściągnięcia danych z TollCollect i sprawdzenia czy pojazd w ostatnim okresie wykonywał niedozwolone kabotaże. W oparciu o te dane, funkcjonariusze sprawdzą po jakich drogach jeździ samochód, gdzie przekraczał granicę i jak długo przebywa w kraju. Będzie to całkowita nowość, gdyż do tej pory służby niemieckie nie mogły wykorzystywać systemu poboru opłat do innych celów niż kontrola uiszczania opłaty drogowej.
Kolejna kwestia dotyczy ograniczenia w zwolnieniu z opłat drogowych pojazdów wyposażonych w zbiorniki na gaz ziemny. Zgodnie z projektem zwolnienie z opłat będzie obejmować wyłącznie ciężarówki fabrycznie wyposażone i pracujące na gazie ziemnym. Miałoby to ograniczyć popularne w ostatnim czasie stosowanie niefabrycznych instalacji, najczęściej w pojazdach używanych. Nie podano w projekcie konkretnych dat, a jedynie zaproponowane to zostało jako wstępny plan na przyszłość. Dlatego też zwróciliśmy się do władz niemieckich o doprecyzowanie tej kwestii.
Będziemy Państwa na bieżąco informować w tej sprawie.
Opracowała: Katarzyna Piechowska-Strumik