Kontrole na granicach Niemiec z Austrią, Danią, Francją, Luksemburgiem i Szwajcarią

Kontrole na granicach Niemiec z Austrią, Danią, Francją, Luksemburgiem i Szwajcarią

Kontrole graniczne i zakazy wjazdu zostały wprowadzone w poniedziałek, 16 marca 2020 r. Wjazd do Niemiec jest dozwolony dla wszystkich obywateli Niemiec oraz osób posiadających tytuł pobytowy w Niemczech, jak i osób posiadających ważny powód do wjazdu na terytorium Niemiec. Przyjazd z Polski do Niemiec nie podlega ograniczeniom. Wzmożone kontrole na wybranych granicach wewnętrznych będą trwały do 15 czerwca 2020 r., a na granicy powietrznej z Hiszpanią do 21 czerwca 2020 r.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Niemczech, związaną z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, władze niemieckie 15 marca 2020 r. ogłosiły wprowadzenie kontroli granicznych i zakazów wjazdu na granicach z Austrią, Danią, Francją, Luksemburgiem i Szwajcarią oraz na granicach powietrznych z Hiszpanią i Włochami. Kontrole zostały wprowadzone w poniedziałek, 16 marca, o godz. 8:00. Kontrole na granicy z Luksemburgiem zakończono 15 maja 2020 r.;

Kontrole graniczne (stan od 16 maja 2020 r.)

13 maja 2020 r. Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opublikowało komunikat o zmniejszeniu zakresu kontroli na granicach wewnętrznych. Wg stanu na12.06.2020 r. prowadzone są jeszcze kontrole:

  • na granicy z Danią – do 15 czerwca 2020 r.;
  • na granicach lądowych z Austrią, FrancjąSzwajcarią – do 15 czerwca 2020 r. Zostały jednak otwarte wszystkie przejścia graniczne. Kontrole nie odbywają się w regularny sposób, a mają charakter wyrywkowy;
  • na granicy powietrznej z Włochami – do 15 czerwca 2020 r.;
  • na granicy powietrznej z Hiszpanią  zostaną utrzymane do 21 czerwca 2020 r.

Władze niemieckie rezerwują sobie prawo do powrotu do systematycznych kontroli granicznych, gdy w regionach przygranicznych znacząco wzrośnie liczba zachorowań.

Władze niemieckie przez cały czas obowiązywania obostrzeń nie zapowiedziały wprowadzenia regularnych kontroli granicznych z Polską. Zadanie wyrywkowego kontrolowania osób przekraczających granicę z Polski do Niemiec pozostaje jednak w gestii niemieckiej policji.

Wjazd do Niemiec

Przyjazd z Polski do Niemiec nie podlega ograniczeniom. Należy korzystać z otwartych przejść granicznych. Również wjazd z Belgii, Czech, Holandii i Luksemburga do Niemiec nie podlega ograniczeniom. W Meklemburgii – Pomorzu Przednim nadal obowiązują ograniczenia dot. ruchu turystycznego: nie zezwala się na jednodniowe wycieczki na teren landu oraz pobyty turystyczne osób z zagranicy.

Wjazd na terytorium Niemiec w przypadku przekraczania granicy wewnętrznej, na której są prowadzone kontrole graniczne (tj. z Austrią, Danią, Francją i Szwajcarią oraz powietrznych z Hiszpanią i Włochami), jest możliwy w przypadku posiadania ważnego powodu. Taki sam wymóg dotyczy podróży lotniczych z krajów UE nienależących do strefy Schengen (Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Irlandia, Rumunia) oraz z Wielkiej Brytanii.

Katalog ważnych powodów jest otwarty. Należą do nich m.in. wykonywanie pracy, powrót do stałego miejsca zamieszkania, niezbędny zabieg lekarski, opieka nad członkami rodziny, odwiedziny rodziny, odwiedziny partnera, udział w uroczystościach rodzinnych, pobieranie nauki. Zabroniony jest wjazd do Niemiec w celach turystycznych lub zrobienia zakupówRównież odwiedziny znajomych mogą nie być uznane przez niemiecką policję jako uzasadniony powód wjazdu do Niemiec.

15 czerwca 2020 r. władze niemieckie zakończą tymczasowe kontrole graniczne na wszystkich granicach wewnętrznych (poza granicą powietrzną z Hiszpanią). Powyższa decyzja (DE/EN) powoduje, że od 16 czerwca 2020 r. ustanie co do zasady obowiązek posiadania ważnego powodu przy wjeździe do Niemiec z krajów UE, krajów strefy Schengen oraz Wielkiej Brytanii.

WAŻNE! Na granicy powietrznej z Hiszpanią kontrole będą prowadzone do 21 czerwca 2020 r. Dlatego w przypadku podróży lotniczej z Hiszpanii obowiązek posiadania ważnego powodu przy wjeździe do Niemiec ustanie dopiero 22 czerwca 2020 r.

Wjazd do Niemiec spoza terenu Unii Europejskiej, strefy Schengen lub Wielkiej Brytanii podlega znacznym ograniczoniom. Więcej informacji o tranzycie przez Niemcy poniżej.

WAŻNE! W przypadku kontroli należy być w stanie podać powód wjazdu do Niemiec i go udokumentować. To do funkcjonariusza policji należy ostateczna ocena, czy powód zostanie uznany za ważny.

Tranzyt przez Niemcy

Tranzyt do Polski, jako miejsca stałego zamieszkania, jest traktowany jako istotny powód, żeby przejechać przez Niemcy. 

Podczas przejazdu tranzytowego przez Niemcy należy korzystać z autostrad i głównych dróg. Podczas podróży prywatnym samochodem w aucie powinni znajdować się członkowie maksymalnie z dwóch gospodarstw domowych. Pomiędzy członkami różnych gospodarstw domowych należy zachować co najmniej 1,5 m odległości.

Obywatele polscy, którzy lądują na niemieckich lotniskach z krajów nienależących do strefy Schengen lub z krajów, z którymi jest prowadzona kontrola na granicach wewnętrznych, muszą udowodnić, że udają się dalej do Polski mają zapewnioną podróż z lotniska. Potwierdzenie dalszej podróży jest konieczne w przypadku każdej podróży z ww. krajów, gdy krajem docelowym są Niemcy (np. lot Nowy Jork – Amsterdam – Berlin). W takiej sytuacji należy posiadać: bilet na połączenie autobusowe do Polski, bilet kolejowy do stacji granicznej lub potwierdzenie najmu samochodu. W przypadku braku udokumentowania podróży już linia lotnicza może odmówić wejścia na pokład samolotu. Potwierdzenie dalszej podróży jest wymagane przez władze niemieckie, żeby opuścić lotnisko i udać się dalej drogą lądową do Polski.

Od 16 czerwca 2020 r. przestaje obowiązywać zakaz międzynarodowego ruchu lotniczego z Polską. Obywatele polscy, którzy wracają do Polski przez Niemcy spoza terenu Unii Europejskiej, strefy Schengen lub Wielkiej Brytanii, powinni korzystać z przywracanych połączeń lotniczych między Niemcami a Polską. Transfer przez terytorium Niemiec drogą lądową w przypadku powrotu z krajów trzecich jest co do zasady możliwy tylko w tych przypadkach, gdy nie ma dostępnej alternatywy. Ostateczna zgoda na przejazd tranzytowy przez Niemcy drogą lądową jest podejmowana przez funkcjonariusza granicznego.

Obywatele polscy, którzy podróżują tranzytem przez terytorium Niemiec do innego kraju, powinni się upewnić, że mogą kontynuować podróż po opuszczeniu Niemiec.

WAŻNE! Ostateczna zgoda na przejazd tranzytowy przez Niemcy jest podejmowana przez funkcjonariusza granicznego.

 

źródło: gov.pl

Translate »