8 września 2016 roku weszła w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego (link: ustawa z dnia 10 lipca 2016 r. … ) wprowadzająca dodatkową podstawę do zawieszenia toczącego się postępowania cywilnego.

Nowelizacja ma szczególne znaczenie dla branży transportu międzynarodowego z uwagi na liczne postępowania sądowe o ryczałty za nocleg.

Nowe przepisy o zawieszeniu postępowania cywilnego – jakim jest postępowanie przed sadem pracy – przewidują, iż sąd może z urzędu zawiesić postępowanie jeśli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Należy wskazać, że TLP w lutym 2015 roku złożyła wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów o czasie pracy kierowców oraz kodeksu pracy w zakresie podróży służbowych. Sprawa toczy się pod sygnaturą K 11/15 (http://trybunal.gov.pl/s/k-1115/).

Toczące się postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym może zatem stanowić podstawę fakultatywną do zawieszenia postępowania z urzędu przez sąd w sprawach o ryczałty za nocleg kierowców.

Opracowała J.J.