Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) już w Sejmie

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) już w Sejmie

Dziś od rana w Sejmie RP trwają kolejne rozmowy w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2021 – 2027, w tym zapewnienia środków na realizację Krajowego Programu Odbudowy, w którym UE na reformy i inwestycje odbudowujące gospodarkę po pandemii COVID-19 przeznaczyła dla Polski blisko 60 mld euro. Jeszcze podczas krajowych uzgodnień treści tego dokumentu TLP zgłaszało liczne uwagi, prezentowało je podczas wysłuchania publicznego przed przedstawicielami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w marcu br. i następnie, na początku kwietnia br., uwagi te przekazaliśmy za pośrednictwem Konfederacji Lewiatan, kierownictwu Ministerstwa.

Nasze stanowisko dotyczyło głównie trzech filarów: transformacji cyfrowej, zielonej energii oraz zielonej inteligentnej mobilności i koncentrowało się przede wszystkim na:

  • potrzebie wsparcia finansowego przedsiębiorców inwestujących w zakup pojazdów z napędem paliwami alternatywnym i zwolnieniu takich pojazdów z obowiązku ponoszenia opłat drogowych, a także innych możliwych zwolnień lub ulg, np. w sferze podatkowej
  • zapewnieniu bezpieczeństwa profesjonalnego transportu drogowego, poprzez wsparcie systemu kształcenia kierowców zawodowych, wprowadzenie skutecznych i odstraszających sankcji dla naruszających przepisy o stosowaniu tacho cyfrowych oraz budowę i rozbudowę infrastruktury parkingowej umożliwiającej kierowcom, m.in. odbiór wymaganych odpoczynków, czy codzienną obsługę pojazdów
  • możliwości czasowego dopuszczenia do ruchu drogowego pojazdów LHV, jako jednego z rozwiązań mających zredukować emisję dwutlenku węgla
  • podjęciu możliwie pilnych działań celem wprowadzenia możliwości stosowania elektronicznych dokumentów przewozowych (e-CMR) w ramach transformacji cyfrowej
  • zapewnieniu realnego wsparcia dla obszaru przewozów autobusowych, inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji infrastruktury służącej tym przewozom, dla cyfryzacji procesu wnioskowania i uzyskiwania zezwoleń oraz zaświadczeń na zarobkowe przewozy osób, jak również dla stworzenia elektronicznej, publicznej bazy danych przewoźników autokarowych.

Nasze pełne stanowisko, prezentowane na wysłuchaniach publicznych (strony-373-375), znajduje się tutaj.

 

*Więcej bieżących informacji na strefie członkowskiej TLP.

 

Opracowała:
Małgorzata Wieleba-Walicka
Radca Prawny TLP

 

Translate »