W dzisiejszym wydaniu Dziennik Gazeta Prawna ukazał się artykuł omawiający jedno z rozwiązań znowelizowanego Kodeksu Pracy, o którego sprawdzenie zgodności z Konstytucją wnioskował do Prezydenta RP związek pracodawców Transport i Logistyka Polska.

Rozwiązanie to polega na braku możliwości wprowadzenia w firmie zakazu podejmowania dodatkowej pracy ze względów bezpieczeństwa. W artykule znajduje się obszerną wypowiedź radcy prawnego Transport i Logistyka Polska Małgorzata Wieleba-Walicka oraz współpracującego z TLP Roberta Lisickiego Dyrektora Departamentu Prawa Pracy w konfederacji Lewiatan.

Zapraszam do lektury.