TLP potwierdziło swoją obecność na konferencji pt. „Kwestie socjalne i zatrudnienie w transporcie”, która odbędzie się już 7 czerwca 2017 r. w Parlamencie Europejskim.

Głównym celem konferencji jest dostarczenie pierwszych reakcji na propozycję „Inicjatyw Pakietu Drogowego” Komisji Europejskiej oraz analiza ustawodawstwa w dziedzinie zatrudnienia i spraw socjalnych w transporcie drogowym, jak również środków jego egzekwowania.

Wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele Komisji Europejskiej, przedstawiciele międzynarodowych przewoźników i europejskich organizacji zajmujących się kwestiami transportu drogowego, a także krajowi inspektorzy pracy.