Oczekiwana przez firmy transportowe liberalizacja kabotażu w Wielkiej Brytanii stała się faktem. W związku z niezwykle trudną sytuacją związaną z brakiem kierowców zawodowych na rynku brytyjskim rząd Wielkiej Brytanii wprowadził tymczasowe poluzowanie przepisów dotyczących przewozów kabotażowych na terenie UK.

Od 28 października 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. przewoźnicy spoza UK mogą wykonywać dowolną liczbę kabotaży na terenie UK w ciągu maksymalnie dwóch tygodni od wjazdu na teren UK w ramach przewozu międzynarodowego z ładunkiem.

Po upływie dwóch tygodni przewoźnicy spoza UK mogą wykonać kolejne przewozy kabotażowe na wyspie dopiero po uprzednim jej opuszczeniu i wykonaniu kolejnego dostarczenia ładunku na terytorium UK w ramach przewozu międzynarodowego.

Link do oficjalnej informacji rządu brytyjskiego.

Opracował:

Artur Kalisiak

Koordynator ds. Projektów Strategicznych TLP