LIST OTWARTY SOJUSZU NA RZECZ PRZYSZŁOŚCI TRANSPORTU DROGOWEGO W SPRAWIE PAKIETU MOBILNEGO

LIST OTWARTY SOJUSZU NA RZECZ PRZYSZŁOŚCI TRANSPORTU DROGOWEGO W SPRAWIE PAKIETU MOBILNEGO

Brukselska konferencja Sojuszu Na Rzecz Przyszłości Transportu Drogowego z dnia 30 czerwca zaowocowała opracowaniem i wydaniem Listu Otwartego w sprawie Pakietu Mobilności.

O konferencji pisaliśmy na naszej stronie:
https://tlp.org.pl/mobility-package-social-partners-perspective-konferencja-sojuszu-na-rzecz-przyszlosci-transportu/

Zdaniem członków sojuszu drogowego pomimo, iż Komisja Europejska przedstawiając Pakiet Mobilności miała zamiar wyjaśnić i uprościć istniejący transport drogowy, to jej propozycje zawierają więcej pytań niż rozwiązań.

Ponadto Pakiet Mobilności, w opinii członków Sojuszu, nie rozwiązuje kwestii środków protekcjonistycznych, a także może prowadzić do poważnego zakłócenia swobodnego przepływu towarów i usług w całej UE.

Organizacje Sojuszu podjęły zestaw konkretnych działań na poziomie UE, aby zainicjować dyskusję na temat zapewnienia swobodnego przepływu usług i towarów w Unii Europejskiej. Te działania będą kontynuowane, ponieważ obecne dyskusje dotyczące pakietu mobilności nacechowane są intencjami politycznymi, a głos wszystkich zainteresowanych stron branży transportowej nie jest w sposób wystarczający brany pod uwagę.

TEKST LISTU OTWARTEGO: https://tlp.org.pl/wp-content/uploads/2017/07/11072017_openletter_alliance.pdf

Translate »