pismo do Kanclerz RFN

wersja polska:

Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec

Szanowna Pani Angela Merkel

Szanowna Pani Kanclerz,

Do momentu wprowadzenie niemieckiej ustawy o pensji minimalnej MiLoG relacje pomiędzy naszymi Państwami rozwijały się wzorcowo. Znikły wcześniejsze historyczne uprzedzenia. Każdy z krajów zachował silną narodową tożsamość, ale coraz częściej patrzymy na siebie jak członkowie jednej europejskiej rodziny – Europejczycy. W dużym stopniu właśnie dzięki takiemu otwartemu podejściu, Polski eksport do Niemiec jest dzisiaj 16-krotnie wyższy niż 25 lat wcześniej, a ponad 40% eksportowanych ładunków trafia właśnie na ten rynek. Podobny udział stanowi niemiecki import do Polski. Równolegle z dużym zadowoleniem przyjmujemy kolejne inwestycje niemieckich firm w Polsce. W ostatnim badaniu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej aż 94% z nich, chwali sobie decyzję o wejściu do naszego kraju. Wiele razem osiągnęliśmy.

W tym kontekście jesteśmy szczególnie zaskoczeni inicjatywą rządu niemieckiego, związaną z ww. ustawą. Odbieramy są jako próbę wzniesienia na nowo granic pomiędzy naszymi krajami. Legalność ustawy jest aktualnie badana przez KE, ale już teraz czujemy jej negatywne skutki w codziennych relacjami pomiędzy współpracującymi ze sobą od lat firmami. Pojawiła się w nich nieufność, niezrozumienie, strach przed sankcjami i akcenty nacjonalistyczne. To zupełnie przeciwny kierunek, niż ten w którym jeszcze niedawno zmierźliśmy.

Szanowna Pani Kanclerz,

Przesyłając na Pani ręce nasze argumenty w sprawie ustawy o pensji Minimalnej MiLoG, apelujemy o nie wznoszenie granic pomiędzy naszymi Państwami.

Z poważaniem

Przewodniczący Związku Pracodawców

Transport i Logistyka Polska

Maciej Wroński

W załączeniu stanowisko TLP wobec MiLoG
Stanowisko TLP wobec MiLoG