macron

Dla wszystkich zainteresowanych publikujemy robocze tłumaczenie francuskich przepisów, zwanych potocznie Loi Macron. Ze względu na roboczy charakter tłumaczenia, ewentualne korzystanie z zamieszczonych tekstów dla celów innych niż informacyjno-poglądowe jest na ryzyko zainteresowanych osób i podmiotów.

Zdajemy sobie sprawę, że sam teksty nie wyjaśniają licznych rodzących się wątpliwości o sposób interpretacji tych przepisów. Dlatego też postaramy się w stosunkowo niedługim czasie opublikować ich analizę.

francuska ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji społecznej

Loi Macron-wyciąg