MiLoG w świetle prawa Unii Europejskiej – ekspertyza wykonana na zlecenie TLP

MiLoG w świetle prawa Unii Europejskiej – ekspertyza wykonana na zlecenie TLP

Prof. Jan Barcz opracował na zlecenie Transport i Logistyka Polska ekspertyzę „NIEMIECKA USTAWA O PŁACY MINIMALNEJ (MILOG) A TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY W ŚWIETLE PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ”.

DSC_0044

W ekspertyzie wskazano m.in., że MiLoG głęboko ingeruje w swobodę świadczenia usług i swobodę przepływu towarów, zwłaszcza jeśli chodzi o międzynarodowe operacje transportowe, które objęte są unijną Wspólną Polityką Transportową, a tym samym musi podlegać weryfikacji co do zgodności z prawem UE. Zdaniem prof. Barcza stosowanie MiLoG w zakresie tranzytu sensu stricto (wymóg płacy minimalnej, wymogi administracyjne, środki kontrolne oraz kary pieniężne) jest w sposób oczywiste sprzeczne z prawem UE. To samo zastrzeżenie dotyczy co do zasady pozostałych form międzynarodowych operacji transportowych (wyładunek lub załadunek następuje na terytorium RFN w toku operacji transportowej obejmującej więcej niż dwa państwa).

W odniesieniu do kabotażu uzasadnienie zastosowania MiLoG do kabotażu należy rozważyć i zweryfikować. Z jednej strony – można odwoływać się do tej dyrektywy jedynie z uwzględnieniem wymogu ograniczenia zakresu jej stosowania ze względu na krótkotrwały czas świadczenia usługi lub jej „niewielki zakres”, a z drugiej zaś strony – ponieważ kabotaż jest zwykle integralnym elementem międzynarodowych operacji transportowych – w tej dziedzinie powinny być stosowane kryteria precyzujące wyłączenie stosowania dyrektywy 96/71/WE w odniesienie do takich operacji. Obecny zakres stosowania MiLoG (do przewozów kabotażowych) budzi poważne wątpliwości co do zgodności z prawem UE.

Zakres wymogów administracyjnych i środków kontroli określonych w MiLoG jest w znaczącym zakresie sprzeczny z prawem UE. W odniesieniu do międzynarodowych operacji transportowych zakres wymogów administracyjnych i środków kontrolnych narusza zasadę proporcjonalności już z tego względu, że zniechęca przedsiębiorstwa transportowe z innych państw członkowskich (a czasami wręcz uniemożliwia) do korzystanie ze swobód unijnego rynku wewnętrznego – swobody świadczenia usług i swobody przepływu towarów.

Pełny tekst ekspertyzy: TLP ekspertyza MiLoG

 

Translate »