Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i pracy, uczestniczył 17 kwietnia br. w obradach Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Jednym z tematów obrad były zmiany zaproponowane przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy do obowiązujących w Polsce przepisów. Minister potwierdził, iż będą zmiany w prawie pracy, choć wprowadzane stopniowo i z uwzględnieniem ochrony praw pracowniczych.  

Przewodniczący związku zawodowego NSZZ Solidarności podkreślił ponownie swój sprzeciw wobec propozycji zmian zaproponowanych przez Komisję Kodyfikacyjną. NSZZ Solidarności oczekuje jednak znaczących zmian w zakresie zbiorowego prawa pracy, w szczególności zmian w regulacjach prawnych dotyczących zakładowych, ponadzakładowych i branżowych układów zbiorowych pracy. Związek zawodowy jest także zainteresowany rozwiązaniami prawnymi, które zapobiegają samozatrudnieniu oraz zwolnieniem najmniej zarabiających z odprowadzania składek na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Wiceminister Szwed potwierdził, iż Ministerstwo planuje dalsze prace w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych z naciskiem na ich polubowne rozstrzyganie, jak i w czasie pracy.

TLP przygląda się pracom resortu, które będą toczyć się równolegle do prac Trójstronnego Zespołu ds. Transportu Drogowego pracującego nad nowym modelem wynagradzania kierowców.

Opracowała:

Joanna Jasiewicz

 

źródło: radiomaryja.pl, fot: wnp.pl