25 kwietnia br. Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało założenia do nowego pakietu reform. Proponowane zmiany w sferze dodatkowej ochrony pracowników będą mieć doniosłe znaczenie praktyczne dla pracodawców.

Pakiet reform pod nazwą  „Sprawiedliwość i bezpieczeństwo” dotyczy zmian w przepisach karnych ukierunkowanych na zwiększenie kar za niektóre przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz nowego podejścia do przestępstw gospodarczych (oszustwa, nieuczciwa windykacja etc). Pakietem są też objęte kwestie ochrony socjalnej pracowników.

W sferze praw pracowników założenia pakietu przewidują:

  • zmiany w kodeksie postępowania cywilnego (akt prawny określający procedurę dochodzenia roszczeń przed sądem) ułatwiające dochodzenie roszczeń pracownikom z tytułu wynagrodzenia (brak wypłaty, zaniżanie, nielegalna praca) oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;
  • rozszerzenie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych o kwestie związane z łamaniem praw pracowniczych – do tej pory podmioty zbiorowe jak spółki odpowiadały karnie (finansowo) za niektóre przestępstwa popełniane przez swoich pracowników/współpracowników/zarządy jak łapówkarstwo etc. Sprawy stricte gospodarcze. Projekt przewiduje poszerzenie tego wąskiego katalogu o sprawy pracownicze.
  • uproszczenie procedur dochodzenia roszczeń przez pracowników  poprzez zmiany w postępowaniu dowodowym np. ułatwienia w uzupełnianiu braków w pozwie czy też przeprowadzanie dowodów z urzędu.

Toczą się także prace nad wprowadzeniem dodatkowej ochrony dla osób, które składają odwołania do sądu pracy związane  z wypowiedzeniem/rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia.

Śledzimy prace nad projektem i będziemy przekazywać aktualne informacje o postępach zmian.

Opracowała:

Joanna Jasiewicz

 

 

źródło fot. ms.gov.pl