Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało rozporządzenie, które ma ułatwić pracodawcom zatrudnienie cudzoziemców – poinformował resort w ocenie skutków do projektu.

Dzisiaj ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.

Projekt przewiduje, iż w przypadku kierowców samochodów ciężarowych, przewoźnik zatrudniający kierowcę z poza Unii, zostanie zwolniony z obowiązku dołączenia do  wniosku o zezwolenie na pracę dodatkowej informacji starosty o „braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy”.

Zgodnie z projektem rozporządzenie miałoby wejść w życie 1 lipca 2018 roku.

Opracowała:

Joanna Jasiewicz