Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że na terenie Ukrainy, a szczególnie we wschodniej jej części, mogą przebywać także kierowcy, wykonujący swoje zawodowe obowiązki. Ministerstwo pragnie zwrócić uwagę na opublikowane 19 bm. zalecenie, dotyczące Ukrainy z prośbą o podjęcie działań zmierzających do jak najszybszego opuszczenia przez wszystkich obywateli polskich wymienionych terenów oraz o powstrzymanie się w najbliższej przyszłości od wysyłania tam kierowców.

Komunikat MSZ:  https://www.gov.pl/web/dyplomacja/msz-odradza-wszelkie-podroze-na-poludniowo-wschodnia-ukraine-i-rekomenduje-rozwazenie-opuszczenia-wymienionych-regionow

Źródło: Departament Konsularny Ministerstwa Spraw Zagranicznych