Po dwóch dniach intensywnych rozmów udało się osiągnąć porozumienie w ramach polsko-serbskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych.

W ostatnich latach mieliśmy do czynienia z dużą dynamiką obrotów handlowych pomiędzy Serbią a Polską, które w minionym roku wyniosły ponad 950 mln euro. Bilans handlowy był dodatni dla Polski, jednak to Serbscy przewoźnicy realizowali większość dwustronnej wymiany towarowej. Pierwszy kwartał tego roku w porównaniu do pierwszego kwartału 2016 r. pokazuje, że dynamika wymiany handlowej w dalszym ciągu się utrzymuje.

W roku 2013, podczas ostatniego spotkania Komisji Mieszanej, strony uzgodniły, że będą zmierzać w kierunku liberalizacji przewozów drogowych. Delegacja Serbska była zdeterminowana do osiągnięcia porozumienia o liberalizacji przewozów w trakcie pobytu w Warszawie. Polska delegacja stała na stanowisku, że liberalizacja przewozów powinna następować stopniowo, zaś nowa umowa dwustronna wymaga jeszcze analizy i pracy. W toku negocjacji padały różne propozycje zarówno zwiększenia kontyngentów zezwoleń po częściową liberalizację przewozów dwustronnych dla pojazdów klasy EURO-5 i EURO-6.

Ostatecznie ustalono, że kontyngent zezwoleń w 2017 i 2018 roku pozostanie na poziomie dotychczasowym tj.

– 10 tysięcy zezwoleń na przewozy dwustronne i tranzytowe (ogólne). Zezwolenia te mogą być również wykorzystane przy przewozach do/z krajów trzecich pod warunkiem tranzytowania kraju rejestracji pojazdu;

– 100 zezwoleń na przewozy do/z krajów trzecich.

Przypominamy również, że na mocy umowy o Stabilizacji i Stowarzyszeniu Unia Europejska – Serbia, polscy przewoźnicy mogą bez zezwolenia tranzytować terytorium Serbii, jeśli wykonują przewóz pomiędzy Polską, a krajem należącym do Unii Europejskiej.

W trakcie posiedzenia Komisji wiele uwagi poświęcono również interpretacji zasad wykonywania przewozów z krajów trzecich na zezwoleniu ogólnym oraz kontrolom i karom nakładanym przez służby obu krajów.

Opracowała:

Joanna Rutkowska