W odpowiedzi na apel TLP, wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit poinformował, że nie będzie żadnych dodatkowych ograniczeń dla ruchu pojazdów powyżej 12 ton. Przynajmniej ze strony ministerstwa – dodatkowe ograniczenia mogą zostać wprowadzone na poziomie lokalnym w województwie małopolskim i w granicach miasta stołecznego Warszawy przez zarządców dróg wojewódzkich i lokalnych.

Odpowiedź wiceministra Szmita to umiarkowanie dobra wiadomość dla polskich przewoźników, jednak muszą się oni liczyć z pewnymi ograniczeniami na poziomie lokalnym. A takie mogą zostać wprowadzone przez zarządców dróg lokalnych – marszałka województwa małopolskiego w przypadku dróg wojewódzkich w Małopolsce, prezydenta Krakowa i prezydenta Warszawy dla dróg położonych w granicach administracyjnych tych miast oraz małopolskich starostów powiatowych – dla dróg powiatowych i gminnych. Jak do tej pory wprowadzone zostały ograniczenia w okolicach Krakowa i w samej Warszawie.

Z uwagi na przewidywane utrudnienia i wzmożony ruch na drogach w czasie ŚDM (26-31 lipca) zalecany jest objazd dla ruchu tranzytowego po drogach krajowych wokół aglomeracji krakowskiej. Strefy ograniczeń ruchu w aglomeracji krakowskiej udostępnione są tutaj 

Aby sprawdzić, jak najlepiej dojechać na uroczystości w ramach ŚDM w Krakowie, GDDKiA udostępniła wykaz rekomendowanych dróg wraz z załącznikiem graficznym tutaj 

Pismo z odpowiedzią wiceministra Jerzego Szmita