Na przełomie roku w Niemczech nastąpią zmiany w przepisach ustawy o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych (BFStrMG) oraz ustawy o towarowym transporcie drogowym (GüKG).

Ustawa zmieniająca BFStrMG i inne przepisy ruchu drogowego z 4 grudnia 2018 r. (ogłoszona w Federalnym Dzienniku Ustaw (Bundesgesetzblatt): BGBl. I S. 2251) wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.

Link do ustawy>>

Więcej informacji w tej sprawie można także znaleźć na stronie Federalnego Urzędu ds. Transportu Drogowego (Bundesamt für Güterverkehr):

Przejdź do strony>>

Ponadto, poniżej link do nowych stawek opłat drogowych zgodnie z ustawą zmieniającą BFStrMG i inne przepisy ruchu drogowego z 4 grudnia 2018 r.

Link do nowych stawek opłat drogowych>>

Opracowała:

Katarzyna Piechowska-Strumik

 

 

Źródło fot.: https: thisismoney.co.uk