Niemiecki Instytut Roberta Kocha informuje, że Austria – Tyrol, Słowacja i Republika Czeska od 28 marca br. nie będą już uznawane przez władze niemieckie jako obszar o szczególnie wysokim ryzyku ze względu na występujące mutacje COVID-19.

Austria – Tyrol od 28 marca br. będzie znajdować się w grupie krajów o podwyższonym ryzyku.

Oznacza to, że w przypadku kierowców zawodowych wjazd z tego obszaru do Niemiec nie będzie się już wiązał z obowiązkiem:

  • rejestracji na stronie einreiseanmeldung.de oraz,
  • posiadania negatywnego wyniku testu na obecność COVID-19.

Słowacja i Republika Czeska od 28 marca br. będą znajdować się w grupie krajów o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń na COVID-19.

Oznacza to, że w przypadku kierowców zawodowych wjazd z wymienionych obszarów do Niemiec będzie się wiązał z obowiązkiem:

  1. rejestracji na stronie einreiseanmeldung.de (w przypadku problemów z elektroniczną rejestracją, można stosować papierową deklarację zastępczą: tutaj.

W przypadku obszarów o wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń na COVID-19 istnieją zwolnienia z wykonywania testu przed wjazdem dla osób: przejeżdżających przez taki obszar bez postoju; przejeżdżających przez Niemcy w tranzycie; przewożących zawodowo osoby, towary i dobra przy pobycie w danym obszarze lub w Niemczech do 72h; posiadających zgodę właściwego urzędu ds. zdrowia ze względu na ważny powód wjazdu.

Dodatkowo, Francja (w tym wszystkie departamenty zamorskie), od 28 marca br. będzie zakwalifikowana przez władze niemieckie jako obszar o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń na COVID-19 (obowiązki dla kierowców jak powyżej).

Natomiast Francuski departament Mozela nadal będzie uważany za obszar wysokiego ryzyka ze względu na występujące mutacje COVID-19.

Przypominamy, że w przypadku kierowców zawodowych wjazd do Niemiec z obszaru wysokiego ryzyka ze względu na występujące mutacje COVID-19 będzie wiązał się z obowiązkiem:

  1. rejestracji na stronie einreiseanmeldung.de (w przypadku problemów z elektroniczną rejestracją, można stosować papierową deklarację zastępczą)
  2. posiadania negatywnego wyniku testu na obecność COVID-19 (nie starszego niż 48h) – aktualnie wymogi Instytut Roberta Kocha spełniają testy PCR, LAMP, TMA i szybkie testy antygenowe. Szybkie testy antygenowe muszą jednak spełniać kryteria Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) tj. czułość ≥ 80%, swoistość ≥ 97%

 

*Więcej informacji na strefie członkowskiej TLP.

Opracowała:

Katarzyna Piechowska-Strumik

Dyrektor ds. Wsparcia Członkowskiego