Poniżej znajdują się zaktualizowane informacje na temat przepisów dotyczących kwarantanny w poszczególnych krajach związkowych w Niemczech – stan na dzień 6.01.2020r.

 

BADENIA-WIRTEMBERGIA
Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby przewożące zawodowo osoby i towary są zwolnione z obowiązku kwarantanny i nie mają obowiązku wykonywania testu na obecność COVID-19 pod warunkiem pobytu w kraju związkowym BADENIA-WIRTEMBERGIA krótszym niż 72 godziny oraz przy zachowaniu odpowiednich standardów higieny i reżimu sanitarnego (§ 2 ust. 2 pkt 2 lit.
Rozporządzenia Ministerstwa ds. Socjalnych Badenii-Wirtembergii.

 

BAWARIA
Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby przewożące zawodowo osoby i towary są zwolnione z obowiązku kwarantanny i nie mają obowiązku wykonywania testu na obecność COVID-19 pod warunkiem pobytu w kraju związkowym BAWARIA krótszym niż 72 godziny (§ 2 ust. 2 pkt 2 lit. c) Rozporządzenia rządu bawarskiego – Verordnung über Quarantänemaßnahmen für Einreisende zur Bekämpfung des Coronavirus.

 

BERLIN
Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby przewożące zawodowo osoby i towary są zwolnione z obowiązku kwarantanny i nie mają obowiązku wykonywania testu na obecność COVID-19 pod warunkiem pobytu w kraju związkowym Berlin do 72 godzin oraz przy zachowaniu odpowiednich standardów higieny i reżimu sanitarnego (§ 22 ust. 2 pkt 3 lit. c SARS-CoV-2 Infektionsschutzmaßnahmenverordnung.

 

BRANDENBURGIA
Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby przewożące zawodowo osoby i towary są zwolnione z obowiązku kwarantanny i nie mają obowiązku wykonywania testu na obecność COVID-19 pod warunkiem pobytu w kraju związkowym BRANDENBURGIA krótszym niż 72 godziny oraz przy zachowaniu odpowiednich standardów higieny i reżimu sanitarnego (§ 2 ust. 3 pkt 2 Verordnung zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende zur Bekämpfung des SARS-CoV-2-Virus und COVID-19 in Brandenburg.

 

BREMA
Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby przewożące zawodowo osoby i towary są zwolnione z obowiązku kwarantanny i nie mają obowiązku wykonywania testu na obecność COVID-19 pod warunkiem pobytu w kraju związkowym BREMA krótszym niż 72 godziny oraz przy zachowaniu odpowiednich standardów higieny i reżimu sanitarnego (§ 21 ust. 1 pkt 2 lit c Dreiundzwanzigste Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2.

 

DOLNA SAKSONIA
Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby przewożące zawodowo osoby i towary są zwolnione z obowiązku kwarantanny i nie mają obowiązku wykonywania testu na obecność COVID-19 pod warunkiem pobytu w kraju związkowym DOLNA SAKSONIA krótszym niż 72 godziny oraz przy zachowaniu odpowiednich standardów higieny i reżimu sanitarnego (§ 1 ust. 6 pkt 2 li. c Niedersächsische Verordnung zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende zur Eindämmung des Corona-Virus.

 

HAMBURG
Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby przewożące zawodowo osoby i towary są zwolnione z obowiązku kwarantanny i nie mają obowiązku wykonywania testu na obecność COVID-19 pod warunkiem pobytu w kraju związkowym HAMBURG krótszym niż 72 godziny oraz przy zachowaniu odpowiednich standardów higieny i reżimu sanitarnego (§ 36 ust. 2 pkt 2 li. c Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 in der Freien und Hansestadt Hamburg.

HESJA
Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby przewożące zawodowo osoby i towary są zwolnione z obowiązku kwarantanny i nie mają obowiązku wykonywania testu na obecność COVID-19 przy pobycie w obszarze podwyższonego ryzyka do 72 godzin oraz przy zachowaniu odpowiednich standardów higieny i reżimu sanitarnego (§ 2 ust. 2 pkt 3 lit. c  Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus.

 

MEKLEMBURGIA-POMORZE PRZEDNIE
Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby przewożące zawodowo osoby i towary są zwolnione z obowiązku kwarantanny i nie mają obowiązku wykonywania testu na obecność COVID-19 przy zachowaniu odpowiednich standardów higieny i reżimu sanitarnego (§ 2 ust. 2 pkt 1 Zweite Verordnung der Landesregierung zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende zur Bekämpfung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Mecklenburg-Vorpommern.

 

NADRENIA PÓŁNOCNA-WESTFALIA (aktualizacja)
W Nadrenii Północnej-Westfalii obowiązuje nowe rozporządzenie ws. osób podróżujących ze stref ryzyka. Od 5 stycznia 2021 roku należy obowiązkowo udać się na 10-dniową kwarantannę LUB przedłożyć/wykonać test na koronawirusa. Z obowiązku tego zwolnione są osoby przewożące zawodowo osoby i towary o ile ich pobyt w Nadrenii Północnej-Westfalii nie przekracza 48 h (§ 4 ust. 4 pkt 2 lit. b Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2in Bezug auf Ein- und Rückreisende aus dem Vereinigten Königreich und Südafrika sowie anderen Staaten, die als Risikogebiet eingestuft sind.

 

NADRENIA-PALATYNAT
Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby przewożące zawodowo osoby i towary są zwolnione z obowiązku kwarantanny i nie mają obowiązku wykonywania testu na obecność COVID-19 pod warunkiem pobytu w kraju związkowym NADRENIA-PALATYNAT krótszym niż 72 godziny oraz przy zachowaniu odpowiednich standardów higieny i reżimu sanitarnego (Część 8 § 20 ust. 2 pkt 2 lit. c Dreizehnte Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz.

 

SAARA
Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby przewożące zawodowo osoby i towary są zwolnione z obowiązku kwarantanny i nie mają obowiązku wykonywania testu na obecność COVID-19 pod warunkiem pobytu w kraju związkowym SAARA krótszym niż 72 godziny oraz przy zachowaniu odpowiednich standardów higieny i reżimu sanitarnego (Art. 1 § 2 ust. 2 pkt 2 li. c Verordnung zur Änderung infektionsrechtlicher Verordnungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie.

 

SAKSONIA
Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby przewożące zawodowo osoby, towary przy zachowaniu odpowiednich standardów higieny i dystansu społecznego są zwolnione są z obowiązku kwarantanny (§ 3 ust. 2 pkt 6 Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende zur Bekämpfung des Coronavirus.

 

SAKSONIA-ANHALT
Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby przewożące zawodowo osoby i towary są zwolnione z obowiązku kwarantanny i nie mają obowiązku wykonywania testu na obecność COVID-19 pod warunkiem pobytu w kraju związkowym SAKSONIA-ANHALT krótszym niż 72 godziny oraz przy zachowaniu odpowiednich standardów higieny i reżimu sanitarnego (§ 2 ust. 2 lit. c  Verordnung zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt geändert durch die Verordnung vom 27.10.2020.

 

SZLEZWIK-HOLSZTYN
Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby przewożące zawodowo osoby i towary są zwolnione z obowiązku kwarantanny i nie mają obowiązku wykonywania testu na obecność COVID-19 pod warunkiem pobytu w kraju związkowym SZLEZWIK-HOLSZTYN krótszym niż 72 godziny oraz przy zachowaniu odpowiednich standardów higieny i reżimu sanitarnego (§ 2 ust. 2 pkt 2 li. c Ersatzverkündung (§ 60 Abs. 3 Satz 1 LVwG) Landesverordnung zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende zur Bekämpfung des Coronavirus des Landes Schleswig-Holstein.

 

TURYNGIA
Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby przewożące zawodowo osoby i towary są zwolnione z obowiązku kwarantanny i nie mają obowiązku wykonywania testu na obecność COVID-19 przy pobycie w Niemczech lub w obszarze podwyższonego ryzyka do 72 godzin oraz przy zachowaniu odpowiednich standardów higieny i reżimu sanitarnego (§ 2 ust. 2 pkt 2 lit. c  Fünfte Thüringer Verordnung zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2.

 

*Więcej bieżących informacji na strefie członkowskiej TLP.

 

Opracowała:
Katarzyna Piechowska-Strumik
Dyrektor ds. Wsparcia Członkowskiego TLP