NIEMCY: TESTY I KWARANTANNA – AKTUALIZACJA

NIEMCY: TESTY I KWARANTANNA – AKTUALIZACJA

Poniżej znajdują się zaktualizowane informacje na temat przepisów dotyczących kwarantanny w poszczególnych krajach związkowych w Niemczech – stan na dzień 16.12.2020r.

 

BADENIA-WIRTEMBERGIA
Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby przewożące zawodowo osoby i towary są zwolnione z obowiązku kwarantanny i nie mają obowiązku wykonywania testu na obecność COVID-19 pod warunkiem pobytu w kraju związkowym BADENIA-WIRTEMBERGIA krótszym niż 72 godziny oraz przy zachowaniu odpowiednich standardów higieny i reżimu sanitarnego (§ 2 ust. 2 pkt 2 lit. c) Rozporządzenia Ministerstwa ds. Socjalnych Badenii-Wirtembergii.

 

BAWARIA
Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby przewożące zawodowo osoby i towary są zwolnione z obowiązku kwarantanny i nie mają obowiązku wykonywania testu na obecność COVID-19 pod warunkiem pobytu w kraju związkowym BAWARIA krótszym niż 72 godziny (§ 2 ust. 2 pkt 2 lit. c) Rozporządzenia rządu bawarskiego – Verordnung über Quarantänemaßnahmen für Einreisende zur Bekämpfung des Coronavirus.

 

BERLIN
Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby przewożące zawodowo osoby i towary są zwolnione z obowiązku kwarantanny i nie mają obowiązku wykonywania testu na obecność COVID-19 pod warunkiem pobytu w kraju związkowym Berlin do 72 godzin oraz przy zachowaniu odpowiednich standardów higieny i reżimu sanitarnego (§ 22 ust. 2 pkt 3 lit. c SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung.

 

BRANDENBURGIA
Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby przewożące zawodowo osoby i towary są zwolnione z obowiązku kwarantanny i nie mają obowiązku wykonywania testu na obecność COVID-19 pod warunkiem pobytu w kraju związkowym BRANDENBURGIA krótszym niż 72 godziny oraz przy zachowaniu odpowiednich standardów higieny i reżimu sanitarnego (§ 2 ust. 3 pkt 2 Verordnung zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende zur Bekämpfung des SARS-CoV-2-Virus und COVID-19 in Brandenburg.

 

BREMA
Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby przewożące zawodowo osoby i towary są zwolnione z obowiązku kwarantanny i nie mają obowiązku wykonywania testu na obecność COVID-19 pod warunkiem pobytu w kraju związkowym BREMA krótszym niż 72 godziny oraz przy zachowaniu odpowiednich standardów higieny i reżimu sanitarnego (§ 21 ust. 1 pkt 2 lit c Dreiundzwanzigste Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2.

 

DOLNA SAKSONIA
Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby przewożące zawodowo osoby i towary są zwolnione z obowiązku kwarantanny i nie mają obowiązku wykonywania testu na obecność COVID-19 pod warunkiem pobytu w kraju związkowym DOLNA SAKSONIA krótszym niż 72 godziny oraz przy zachowaniu odpowiednich standardów higieny i reżimu sanitarnego (§ 1 ust. 6 pkt 2 li. c Niedersächsische Verordnung zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende zur Eindämmung des Corona-Virus.

 

HAMBURG
Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby przewożące zawodowo osoby i towary są zwolnione z obowiązku kwarantanny i nie mają obowiązku wykonywania testu na obecność COVID-19 pod warunkiem pobytu w kraju związkowym HAMBURG krótszym niż 72 godziny oraz przy zachowaniu odpowiednich standardów higieny i reżimu sanitarnego (§ 36 ust. 2 pkt 2 li. c Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 in der Freien und Hansestadt Hamburg.

 

HESJA
Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby przewożące zawodowo osoby i towary są zwolnione z obowiązku kwarantanny i nie mają obowiązku wykonywania testu na obecność COVID-19 przy pobycie w obszarze podwyższonego ryzyka do 72 godzin oraz przy zachowaniu odpowiednich standardów higieny i reżimu sanitarnego (§ 2 ust. 2 pkt 3 lit. c  Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus.

 

MEKLEMBURGIA-POMORZE PRZEDNIE (aktualizacja)
Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby przewożące zawodowo osoby i towary są zwolnione z obowiązku kwarantanny i nie mają obowiązku wykonywania testu na obecność COVID-19 przy zachowaniu odpowiednich standardów higieny i reżimu sanitarnego (§ 2 ust. 2 pkt 1 Zweite Verordnung der Landesregierung zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende zur Bekämpfung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Mecklenburg-Vorpommern.

 

NADRENIA PÓŁNOCNA-WESTFALIA (aktualizacja)
W Nadrenii Północnej-Westfalii zniesiony został m. in. obowiązek poddawania się kwarantannie czy też przedkładania negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa po przyjeździe z kraju/regionu uznawanego przez Instytut Roberta Kocha za obszar ryzyka.

Orzeczeniem Wyższego Sądu Administracyjnego w Münster (Oberverwaltungsgericht Münster) uchylone zostało obowiązujące od 9 listopada 2020 r. rozporządzenie ws. zasad wjazdu na terytorium Nadrenii Północnej-Westfalii (Corona-Einreiseverordnung).

 

NADRENIA-PALATYNAT
Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby przewożące zawodowo osoby i towary są zwolnione z obowiązku kwarantanny i nie mają obowiązku wykonywania testu na obecność COVID-19 pod warunkiem pobytu w kraju związkowym NADRENIA-PALATYNAT krótszym niż 72 godziny oraz przy zachowaniu odpowiednich standardów higieny i reżimu sanitarnego (Część 8 § 20 ust. 2 pkt 2 lit. c Dreizehnte Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz.

 

SAARA
Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby przewożące zawodowo osoby i towary są zwolnione z obowiązku kwarantanny i nie mają obowiązku wykonywania testu na obecność COVID-19 pod warunkiem pobytu w kraju związkowym SAARA krótszym niż 72 godziny oraz przy zachowaniu odpowiednich standardów higieny i reżimu sanitarnego (Art. 1 § 2 ust. 2 pkt 2 li. c Verordnung zur Änderung infektionsrechtlicher Verordnungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie.

 

SAKSONIA
Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby przewożące zawodowo osoby, towary przy zachowaniu odpowiednich standardów higieny i dystansu społecznego są zwolnione są z obowiązku kwarantanny (§ 3 ust. 2 pkt 6 Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende zur Bekämpfung des Coronavirus.

 

SAKSONIA-ANHALT
Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby przewożące zawodowo osoby i towary są zwolnione z obowiązku kwarantanny i nie mają obowiązku wykonywania testu na obecność COVID-19 pod warunkiem pobytu w kraju związkowym SAKSONIA-ANHALT krótszym niż 72 godziny oraz przy zachowaniu odpowiednich standardów higieny i reżimu sanitarnego (§ 2 ust. 2 lit. c  Verordnung zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt geändert durch die Verordnung vom 27.10.2020,

 

SZLEZWIK-HOLSZTYN
Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby przewożące zawodowo osoby i towary są zwolnione z obowiązku kwarantanny i nie mają obowiązku wykonywania testu na obecność COVID-19 pod warunkiem pobytu w kraju związkowym SZLEZWIK-HOLSZTYN krótszym niż 72 godziny oraz przy zachowaniu odpowiednich standardów higieny i reżimu sanitarnego (§ 2 ust. 2 pkt 2 li. c Ersatzverkündung (§ 60 Abs. 3 Satz 1 LVwG) Landesverordnung zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende zur Bekämpfung des Coronavirus des Landes Schleswig-Holstein.

 

TURYNGIA
Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby przewożące zawodowo osoby i towary są zwolnione z obowiązku kwarantanny i nie mają obowiązku wykonywania testu na obecność COVID-19 przy pobycie w Niemczech lub w obszarze podwyższonego ryzyka do 72 godzin oraz przy zachowaniu odpowiednich standardów higieny i reżimu sanitarnego (§ 2 ust. 2 pkt 2 lit. c  Fünfte Thüringer Verordnung zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2.

 

*Więcej bieżących informacji na strefie członkowskiej TLP.

 

Opracowała:
Katarzyna Piechowska-Strumik
Dyrektor ds. Wsparcia Członkowskiego TLP

 

Translate »