Zgodnie z informacjami otrzymanymi z Federalnego Urzędu ds. Transportu Towarowego (BAG) w Niemczech, zmiana niemieckiej ustawy m.in. o zwolnieniu z opłat drogowych dla pojazdów napędzanych na gaz ziemny została opublikowana w Federalnym Dzienniku Ustaw.

WAŻNE: Od 1 października 2021 r. pojazdy ciężarowe dodatkowo, niefabrycznie doposażone w zbiorniki na gaz ziemny będą musiały uiszczać opłaty drogowe na terenie Niemiec.

Z opłaty drogowej zwolnione będą wyłącznie pojazdy fabrycznie wyposażone i pracujące na gazie ziemnym (CNG, LNG lub z silnikiem dwupaliwowym na LNG/olej napędowy) i posiadające homologację zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 595/ 2009. Oznacza to, że pojazdy muszą spełniać normę emisji spalin Euro 6.

Istnieje również wysokie prawdopodobieństwo, że po wejściu w życie nowych przepisów niemieckie służby kontrolne będą wymagały każdorazowego okazania dokumentu wystawionego przez producenta pojazdu potwierdzającego, że został on fabrycznie wyposażony w zbiorniki na gaz ziemny.

*Więcej informacji na strefie członkowskiej TLP.

Opracowała:

Katarzyna Piechowska-Strumik

Dyrektor ds. Wsparcia Członkowskiego TLP