W związku z sytuacją pogodową w Niemczech przedstawiamy informacje dotyczące wprowadzonych zwolnień o zakazie prowadzenia pojazdów w niedziele, święta oraz we wszystkie soboty w okresie wakacyjnym w poszczególnych niemieckich krajach związkowych.

Nadrenia-Palatynat: zwolnienie dotyczy prowadzenia pojazdów powyżej 7,5 t w celu zarobkowego lub odpłatnego przewozu towarów w związku z pracami ratowniczymi i porządkowymi oraz w celu zaopatrzenia ludności w związku z klęską powodzi, jak również pustych przebiegów w bezpośrednim związku z tymi przewozami. Zwolnienie jest ważne do odwołania, lecz nie dłużej niż do dnia 31.08.2021 r.

Hesja:  zwolnienie dotyczy przewozów, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z udzielaniem pomocy i usuwaniem skutków klęski żywiołowej i związanego z tym zaopatrzenia ludności. Zwolnienie obowiązuje do 1.08.2021 r. włącznie.

Badenia-Wirtembergia: zwolnienie ma zastosowanie do przewozów, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z udzielaniem pomocy i usuwaniem skutków szkód spowodowanych przez klęskę żywiołową, jak również ze związanym z tym zaopatrzeniem ludności. Zwolnienie jest ważne do 01.08.2021 r. włącznie.

Dolna Saksonia: zwolnienie ma zastosowanie do przewozów, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z udzielaniem pomocy i usuwaniem skutków szkód spowodowanych przez klęskę żywiołową oraz związanym z tym zaopatrzeniem ludności, jak również do pustych przebiegów bezpośrednio związanych z tymi przewozami. Zwolnienie jest ważne do 01.08.2021 r. włącznie.

Saksonia-Anhalt: zwolnienie ma zastosowanie do przewozów, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z udzielaniem pomocy i usuwaniem skutków szkód spowodowanych przez klęskę żywiołową, jak również ze związanym z tym zaopatrzeniem ludności. Zwolnienie jest ważne do 01.08.2021 r. włącznie.

Brema: zwolnienie ma zastosowanie do przewozów, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z udzielaniem pomocy i usuwaniem skutków szkód spowodowanych przez klęskę żywiołową oraz związanym z tym zaopatrzeniem ludności, jak również do pustych przebiegów bezpośrednio związanych z tymi przewozami. Zwolnienie jest ważne do 01.08.2021 r. włącznie.

Meklemburgia-Pomorze Przednie: zwolnienie ma zastosowanie do przewozów, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z udzielaniem pomocy i usuwaniem skutków szkód spowodowanych przez klęskę żywiołową oraz związanym z tym zaopatrzeniem ludności, jak również do pustych przebiegów bezpośrednio związanych z tymi przewozami. Zwolnienie jest ważne do 01.08.2021 r. włącznie.

Kraj Saary: zwolnienie ma zastosowanie do przewozów, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z udzielaniem pomocy i usuwaniem skutków szkód spowodowanych przez klęskę żywiołową oraz związanym z tym zaopatrzeniem ludności, jak również do pustych przebiegów bezpośrednio związanych z tymi przewozami. Zwolnienie jest ważne do 01.08.2021 r. włącznie.

Dodatkowo, do 01.08.2021 r. wprowadzono w Niemczech odstępstwa od stosowania niektórych przepisów dotyczących czasu jazdy i odpoczynku, ale jedynie dla przewozów związanych z udzielaniem pomocy lub naprawą szkód spowodowanych przez klęskę żywiołową:

  1. Dzienny czas prowadzenia pojazdu może być przedłużony do 10 godzin pięć razy w tygodniu (w drodze odstępstwa od art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 561/2006);
  2. Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekraczać 59 godzin (w drodze odstępstwa od art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006);
  3. Dopuszczalne jest wykorzystanie dwóch kolejnych skróconych tygodniowych okresów odpoczynku, pod warunkiem, że w 4 następujących po sobie tygodniach kierowca odbędzie 4 tygodniowe okresy odpoczynku, z których przynajmniej 2 muszą być regularnymi tygodniowymi okresami odpoczynku. Każdy skrócony tygodniowy okres odpoczynku należy zrekompensować równoważnym okresem odpoczynku, który należy wykorzystać bez przerwy przed końcem trzeciego tygodnia następującego po danym tygodniu. Jeżeli dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku zostały wykorzystane kolejno, następny okres odpoczynku – jako rekompensata za te dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku – należy wykorzystać przed następnym tygodniowym okresem odpoczynku (w drodze odstępstwa od art. 8 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 561/2006).

*Więcej informacji na strefie członkowskiej TLP.

Opracowała:

Katarzyna Piechowska-Strumik

Dyrektor ds. Wsparcia Członkowskiego