1 lipca br. prezydencję w UE objęła Estonia, przejmując obowiązki Malty. W toku prezydencji maltańskiej podjęto próby osiągnięcia kompromisu w zakresie delegowania pracowników oraz istotnych problemów prawnych związanych ze stosowaniem płac minimalnych w transporcie. Bezskutecznie. 31 maja br. Komisja Europejska poszerzyła tematykę prawną dyskusji europejskich o Pakiet Mobilności.

I to właśnie Pakiet Mobilności i budowania otwartej i innowacyjnej europejskiej ekonomii, stabilnej, bezpiecznej Europy opartej na digitalizacji oraz swobodzie przepływu informacji i danych będzie jednym z priorytetów Estonii.
Strategiczne punkty polityczne i prawne zostały przedstawione w dzisiaj w Parlamencie Europejskim w toku sesji plenarnej.

Program prezydencji estońskiej oraz priorytety: https://www.eu2017.ee/programme. W zakresie transportu:  Estonia_transport >>, w zakresie spraw społecznych i zatrudnia: Estonia_EMPL >>
Link do wystąpienia prezydencji estońskiej w PE: https://www.eu2017.ee/news/insights/speech
Link do sesji plenarnej w PE: http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/home.html

PRIORYTETY W EKES PDF >>

W ramach szczegółowych planów działania prezydencji estońskiej w zakresie transportu oraz kwestii socjalnych należy wyróżnić:

– skoncentrowanie działań na Pakiecie Mobilności – kwestii niskich emisji, dostępu do rynku i zawodu, opłat drogowych, ale i kwestii socjalnych w transporcie;
– kwalifikacje i szkolenia pracowników transportu drogowego;
– usuwanie barier w digitalizacji transportu oraz programy TEN-T;
– Europejski Filar Praw Socjalnych;
– rewizja przepisów dotyczących koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych oraz informatyzacja w tym zakresie
– negocjacje w przedmiocie rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników;
– rewizja i wzmocnienie przepisów europejskich w przedmiocie równości pracowników (w tym równości płci);
– debata nad przyszłością pracy, równowagą między życiem zawodowym a prywatnym, jak i  bezpieczeństwem i higieną pracy (w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego pracowników).

Prezydencja estońska będzie starła się rozwijać tzw. Europejski model socjalny oraz bardziej socjalną Europę z poszanowaniem wspólnego rynku. Szczegółowy program prezydencji estońskiej zostanie zaprezentowany 6 lipca przez Matti Maasikasa w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym (EKES) wraz z debatą z Michel Barnier o Brexicie.

Warto nadmienić, że EKES rozpoczął już prace nad zaopiniowaniem Pakietu Mobilności jak i rewizją przepisów o koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych (istotne dla transportu kwestie zaświadczeń A1). EKES pracuje także nad opiniami o digitalizacji i robotyzacji w transporcie (TEN/632), co może wzbogacić debatę o Pakiecie Mobilności.

Już niebawem na naszej stronie przedstawimy więcej informacji odnośnie poszczególnych prac prezydencji w ramach instytucji europejskich.

Opracowała:

Joanna Jasiewicz