Nowa Rada oraz Prezes związku pracodawców Transport i Logistyka Polska wybrani!

Nowa Rada oraz Prezes związku pracodawców Transport i Logistyka Polska wybrani!

Dnia 22 czerwca br. odbyło się coroczne zgromadzenie ogólne członków TLP. Tym razem było ono połączone z wyborem nowego składu Rady TLP oraz Prezesa organizacji. Nie zabrakło również części konferencyjnej, podczas której poruszono najbardziej interesujące dla branży tematy.

Czerwcowe zgromadzenie ogólne członków TLP rozpoczęło się częścią konferencyjną. Tym razem tematem przewodnim części merytorycznej zgromadzenia były zmiany we Francuskim prawie pracy i ich skutki dla sektora transportu międzynarodowego, Brexit i potencjalne skutki ekonomiczne dla branży transportowej oraz różne scenariusze dla Unii Europejskiej i związane z nimi wyzwania polskiej polityki zagranicznej i dyplomacji ekonomicznej.

Kolejne doniesienia zza francuskiej zasłony milczenia

Mecenas Foulques de Rostolan z paryskiego oddziału kancelarii Gide Loryette Nouel przybliżył zebranym meandra francuskich przepisów Loi Macron, które mają zacząć obowiązywać już od 1 lipca. Jak podkreślał, we Francji jest prawie 2 miliony pracowników oddelegowanych rocznie. Nowe przepisy będą więc obejmować sobą sporą rzeszę pracowników i ich pracodawców. – Chciałbym podkreślić tu pięć najważniejszych zagadnień, które dla pracodawców i pracowników delegowanych w sektorze transportu międzynarodowego są najważniejsze – rozpoczął mecenas.

I tak, pierwszym z wymienionych najważniejszych zagadnień jest konieczność wystawienia kierowcy poświadczenia oddelegowania, które pracownik wjeżdżając na teren Francji musi wziąć ze sobą. Nie musi on być wystawiany każdorazowo przed wyjazdem kierowcy – dokument może obowiązywać maksymalnie przez 6 miesięcy. Aktualnie strona francuska wciąż nie opublikowała finalnego i oficjalnego druku – istnieje jedynie projekt, który wciąż jeszcze nie jest oficjalnie obowiązującym. Drugi równie ważny aspekt nowych przepisów to konieczność wyznaczenia przedstawiciela we Francji, do którego w razie kontroli strona francuska będzie mogła się zwrócić o dokumenty. Może to być osoba lub spółka, musi on jednak mieć siedzibę we Francji w czasie delegowania pracownika i przez pół roku od zakończenia delegowania. Kolejna istotna kwestia to wymogi, jakie pracodawca musi spełnić względem prawodawstwa francuskiego – czyli poziom wynagrodzenia pracownika delegowanego i jego czas pracy. Oprócz poświadczenia konieczna będzie również umowa o pracę, którą kierowca będzie musiał okazać w razie kontroli. Mecenas de Rostolan zwrócił uwagę również na mandaty, obowiązujące za nie spełnianie wymogów.

Co niesie ze sobą Brexit?

„Brexit – potencjalne skutki ekonomiczne dla sektora transportu międzynarodowego” – to tytuł prezentacji, którą przedstawił Bartosz Kwiatkowski z PricewaterhouseCoopers. Przede wszystkim, podkreślił on, że czwartkowe referendum nie jest wiążące, ale brytyjski rząd musi się liczyć z nastrojami społecznymi. Zwrócił on również uwagę na fakt, że Polacy są najliczniejszą grupą obcokrajowców w Wielkiej Brytanii (ok. 15%). Wielka Brytania jest też trzecim największym partnerem handlowym dla Polski – wartość eksportu wynosi tu 10,5 mld EUR, a importu – 4,4 mld EUR. Podkreślił on również konsekwencje możliwego wyjścia Wlk Brytanii, jakie odczuje Unia Europejska, ale też sama Wielka Brytania – tamtejsza gospodarka mogłaby stracić 1,2-3,5% wartości PKB w perspektywie długoterminowej do 2030 r.

Scenariusze dla Unii Europejskiej i wyzwania, przed jakimi staje polska polityka zagraniczna i dyplomacja ekonomiczna w kontekście aktualnej sytuacji politycznej i kształtujących się „podziałów” wewnątrz UE przedstawił Piotr Buras z warszawskiego biura European Council on Foreign Relations ECFR.

Nowy Zarząd i Rada TLP

Podczas ostatniego zgromadzenia ogólnego, członkowie TLP jednogłośnie przyjęli sprawozdanie Zarządu i Rady TLP oraz sprawozdanie finansowe za 2015 rok.

Prezesem Zarządu TLP pozostał Maciej Wroński, wybrany jednogłośnie. W środę została wybrana również nowa Rada TLP. Aktualnie w jej skład wchodzą: Rafał Choma, Ireneusz Frankowski, Eliza Misiejuk, Gerard Reijers oraz Paweł Trębicki.

Renata Struzik

DSC_0099 DSC_0111 DSC_0128 DSC_0133 DSC_0141 DSC_0150 DSC_0156 DSC_0169 DSC_0172 DSC_0174 DSC_0180 DSC_0185 DSC_0194 DSC_0216 DSC_0226 DSC_0233 DSC_0237 DSC_0249 DSC_0260

 

Translate »