NOWE PRZEPISY W NIEMCZECH: ZREFORMOWANY KODEKS DROGOWY (STVO) OD WTORKU

NOWE PRZEPISY W NIEMCZECH: ZREFORMOWANY KODEKS DROGOWY (STVO) OD WTORKU

Od tego wtorku użytkownicy dróg muszą stosować się do nowych przepisów zarówno w miastach, jak i na wiejskich drogach i autostradach. W szczególności zwiększono kary za wykroczenia wynikające z nieprawidłowego parkingowania.

Kierowcy samochodów osobowych i ciężarowych powinni zwracać większą uwagę na rowerzystów i pieszych – tak można podsumować cel nowych zmian w ruchu drogowym u naszych zachodnich sąsiadów. Każdy, kto przekracza dozwoloną prędkość, w sposób nieuprawniony korzysta z drogi „życia” bez pozwolenia lub przeszkadza na drodze innym, musi być przygotowany na głębsze sięgnięcie do kieszeni. Zmiany dotyczą także rowerzystów. Nowe zasady mają obowiązywać od wtorku 28.04.2020.

Nowe przepisy zabraniają m.in.:

Zatrzymywania się na oznakowanych drogach pasach ruchu przeznaczonych dla rowerów. Poprzednio, dozwolone było zatrzymywanie się w tych miejscach do trzech minut. Dziś kara za potencjalne utrudnienia w ruchu rowerów w takich miejscach waha się od 55 euro – w poważnych przypadkach do 100 euro i jeden punkt w rejestrze zdolności do prowadzenia pojazdów (we Flensburgu).

Przy wyprzedzaniu rowerów, pieszych i skuterów elektrycznych odległość w terenie zabudowanym wynosi co najmniej 1,5 metra, a poza terenem zabudowanym dwa metry. Do tej pory przepisywano mówiły tylko o „wystarczającym” dystansie.

Ciężarówki o masie powyżej 3,5 tony podczas skręcania w prawo na terenach zabudowanych muszą zwolnić do prędkością ruchu pieszych lub rowerów. Za niedostosowanie odpowiedniej prędkości w takim wypadku grozi kara 70 euro i jeden punkt.

Na ulicach z drogą rowerową obowiązuje zakaz parkowania na skrzyżowaniach i rozjazdach w odległości ośmiu metrów od skrzyżowań i krawędzi jezdni – w przeciwnym razie jest to odległość pięciu metrów.

Znaki mogą w przyszłości zawierać zakaz wyprzedzania, który zakazuje wyprzedzania tylko samochodów i innych pojazdów zajmujących więcej niż jeden pas ruchu.

Nieuprawnione korzystanie z utworzonej „ścieżki życia” jest teraz karane w taki sam sposób, jak jej nieutworzenie dla pojazdów ratunkowych. Za niedostosowanie się do tych przepisów zostanie nałożona grzywna w wysokości od 200 do 320 euro, miesięczny zakaz prowadzenia pojazdów oraz dwa punkty.

Bardziej surowe kary

Od teraz 21 kilometrów na godzinę więcej niż jest dozwolone na terenach zabudowanych wystarczy, aby oprócz grzywny w wysokości 80 euro i jednego punktu zebrać miesięczny zakaz jazdy. Za miastem jest to 26 km/h Do tej pory było to 31 km/h w terenie zabudowanym i 41 km/h poza.

Zbyt szybka jazda również stanie się droższa. Na terenach miejskich i pozamiejskich kary podwajają się nawet przy przekroczeniu do 20 km/h. Do 10 km/h – 30 euro, do 15 km/h 50 euro i do 20 km/h 70 euro. Poza terenem zabudowanym kary wynoszą odpowiednio- 20, 40 i 60 euro.

Parking na ścieżkach dla pieszych i rowerzystów kosztuje obecnie 55 zamiast 20 euro. Za parkowanie na drogach dla niepełnosprawnych płacimy nawet do 100 euro – i otrzymujemy punkt.

Opracowanie:
Zbigniew Witamborski
Korespondent TLP w Niemczech

 

Translate »