Informujemy, że w dzienniku ustaw opublikowane zostało rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Zgodnie z nowymi przepisami od 29.11.2022 ulegną zmianie stawki diet zagranicznych, a od 1 stycznia 2023 r. ponownie zmieniona zostanie wysokość diety krajowej.

Nowa stawka diety krajowej wynosić będzie 45 zł, zgodnie z wcześniej przekazywanymi informacjami uzyskanymi przez TLP. Natomiast stawki diet zagranicznych, w zależności od wybranego kraju, w niektórych przypadkach pozostają takie same (np. Niemcy, Hiszpania, Holandia), a w niektórych ulegają zwiększeniu. Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy porównanie zmian wysokości diet w najpopularniejszych krajach Europy, w których polscy przewoźnicy wykonują przewozy drogowe. Brak kraju na liście oznacza pozostawienie diety na dotychczasowym poziomie.

Przypominamy jednocześnie, że omawiane stawki diet obowiązują pracowników sfery budżetowej. Niemniej w transporcie drogowym są wykorzystywane do:

  • rozliczeń podróży służbowej w przewozach krajowych oraz
  • do obliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy kierowcy wykonującego zadania służbowe zagranicą.

Zmienione rozporządzenie dostępne jest TUTAJ

Opracował Artur Kalisiak