Wielkimi krokami zbliża się wejście w życie zmian w Kodeksie pracy. Tajemnicą nie jest, że z pewnością wywoła ona co najmniej zawrót głowy i nieprzespane noce wśród pracowników działów prawnych i HR, a już naszej branży transportu drogowego owe zmiany odbiją się na dodatek czkawką. Jak bowiem wdrożyć coś, czego wdrożyć się nie da? Jak wybrnąć z tej sytuacji nie do wybrnięcia? Co robić?

Na szczęście TLP trudnych tematów się nie boi. Nie lubimy ich, ale zawsze staramy się wziąć przysłowiowego byka za rogi. Dlatego, też w miniony czwartek postanowiliśmy ten temat przepracować i jak to z przepracowaniem tematów bywa najlepiej do tego zaprosić partnera lub jak kto woli partnerów. I my właśnie tych partnerów zaprosiliśmy. Najlepszych jakich mamy, i najlepszych na rynku – członków „związku” pracodawców Transport i Logistyka Polska, a dokładnie reprezentantów działów prawnych i HR naszych firm członkowskich.

Celem warsztatów/przepracowania było zidentyfikowanie zagrożeń i kluczowych obszarów niepewności związanych z wprowadzanymi zmianami. Oraz wypracowanie rozwiązań w postaci rekomendacji i zaleceń ekspertów biorących udział w naszych warsztatach.

Tematyka warsztatów obejmowała następujące, niełatwe zagadnienia:

  • obowiązki informacyjne pracodawcy, w szczególności informowanie pracownika o dobowym i tygodniowym wymiarze pracy w kontekście nieprzewidywalnego czasu pracy w transporcie oraz problemy związane z ustaleniem obowiązku informacyjnego związanego z wysłaniem pracownika do pracy zagranicą;
  • prawo pracownika do równoległego zatrudnienia, w szczególności w kontekście pracy kierowców zawodowych: zasady, ograniczenia oraz możliwe działania w kontekście wprowadzonych wyjątków;
  • prawo pracownika do bezpłatnych szkoleń, w szczególności, czy szkolenia niezbędne do wykonywania określonego rodzaju pracy lub na określonym stanowisku (np. szkolenia okresowe kierowców zawodowych), będą zaliczały się do czasu pracy i odbywały się w miarę możliwości w godzinach pracy;
  • dodatkowe uprawnienia pracownika: zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej: zasady, sposób dokumentowania i rozliczania oraz obliczania wynagrodzenia za takie zwolnienie oraz druga przerwa co najmniej 15 minut, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika jest dłuższy niż 9 godzin pracy;
  • uprawnienia rodzicielskie i opiekuńcze pracownika, w tym: indywidualne prawo do urlopu rodzicielskiego (zasady, wymiar, podział pomiędzy rodziców oraz wynagrodzenie), prawa rodziców dzieci do 8 lat w zakresie pracy w godzinach nadliczbowych lub w delegacjach oraz opieka na członkiem rodziny wymagającym wsparcia z powodu poważnych względów medycznych.

O efektach naszej kilkugodzinnej pracy poinformujemy niebawem na zamkniętej (tylko dla członków) strefie członkowskiej TLP.

A dla tych którzy jeszcze w TLP nie są, a każdego dnia pragną tworzyć „związek” opierający się na zaufaniu, wsparciu i wzajemnym zrozumieniu potrzeb oraz chęci budowania lepszego jutra zapraszamy do członkostwa w TLP – bo razem możemy więcej!

Beata Gorczyca
Dyrektor ds. Komunikacji TLP