Jest rozporządzenie wprowadzające zapowiadany kolejny etap walki z pandemią COVID-19 „Narodową kwarantannę” od dnia 28 grudnia 2020 do dnia 17 stycznia 2021 r.

Analiza opublikowanych przepisów wskazuje, że nasze postulaty zostały uwzględnione. Z kwarantanny zwolnieni są:

1) kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego;

2) kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego powracających z zagranicy innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:
– w celu odbioru odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 ,
– po odebraniu za granicą odpoczynku, oraz po przerwie w świadczeniu pracy w okolicznościach wskazanych w art. 31 ust. 1 ustawy o czasie pracy kierowców

3) kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami samochodowymi o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie rzeczy;

4) kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie osób.

Treść rozporządzenia znajdziecie TUTAJ