NSZZ SOLIDARNOŚĆ O „ŚWIADCZENIU DLA KIEROWCY”, CZYLI CIĄG DALSZY DYSKUSJI O WYNAGRODZENIACH W BRANŻY TRANSPORTU

NSZZ SOLIDARNOŚĆ O „ŚWIADCZENIU DLA KIEROWCY”, CZYLI CIĄG DALSZY DYSKUSJI O WYNAGRODZENIACH W BRANŻY TRANSPORTU

Niezależnie od prac Zespołu Trójstronnego ds. Transportu Drogowego, NSZZ Solidarność wystosowała 6 lutego br. list otwarty do Podsekretarza Stanu Ministerstwa Infrastruktury p. Marka Chodkiewicza, który reprezentuje stronę rządową w rozmowach z partnerami społecznymi. List otwarty jest kolejnym podsumowaniem postulatów płacowych związków zawodowych dla grupy zawodowej kierowców.

Jak czytamy w liście związki zawodowe ponawiają postulat wprowadzenia sektorowej płacy minimalnej zarówno dla kierowców transportu krajowego jak i międzynarodowego. List nie precyzuje wysokości postulowanych płac, lecz wskazuje, że w ocenie związków zawodowych nie ma przeszkód konstytucyjnych, by taką płacę wprowadzić.
W dalszej części związki zawodowe, godząc się na odejście od modelu podróży służbowej, wnoszą o wprowadzenie dodatkowego roszczenia (zamiast diety i ryczałtu) – „świadczenia dla kierowcy”, które rekompensowałoby niedogodności związane z specyfiką świadczonej pracy, jej wysoką mobilnością. Brak jest konkretnych kwot, które proponuje związek zawodowy, lecz dodatek miałby równoważyć koszty związane z posiłkami, odpoczynkiem oraz higieną osobistą pracowników. Niezależnie od powyższego związki zawodowe wnoszą o stopniową zmianę proporcji między częścią „nieozusowaną” a „ozusowaną” wynagrodzenia.

Postulaty odnoszą się także do czasu pracy kierowców. Związki zawodowe proponują między innymi wprowadzenie obowiązku wprowadzania rozkładów czasu pracy z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem i informowanie o nich pracowników na co najmniej siedem dni przez planowanym wejściem w życie rozkładu czasu pracy czy też wykluczenie zadaniowego sytemu czasu pracy w odniesieniu do kierowców. Pełen wykaz postulatów w załączeniu. Bez wątpienia, zważywszy na treść postulatów i ich odniesienie do aktualnej sytuacji rynkowej oraz struktury zleceń, rozmowy ze związkami zawodowymi będą trudne i dynamiczne.

 

Opracowała:
Joanna Jasiewicz

 

Translate »