O delegowaniu i problemach z zatrudnianiem kierowców – cudzoziemców

O delegowaniu i problemach z zatrudnianiem kierowców – cudzoziemców

24 stycznia przedstawiciele TLP oraz Konfederacji Lewiatan uczestniczyli w spotkaniu z Wiceministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Stanisławem Szwedem. Podczas spotkania omówiono najczęstsze problemy z jakimi spotykają się przedsiębiorcy, a także plany uproszczenia procedury legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce. W spotkaniu uczestniczyło liczne grono dyrektorów i ekspertów z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Urzędu ds. Cudzoziemców.

aaa2

 

Według raportu przygotowanego przez PwC na zlecenie i we współpracy z TLP w międzynarodowym transporcie drogowym pracuje obecnie ponad 20 000 obcokrajowców. Długotrwała i skomplikowana procedura uzyskiwania zezwoleń na pracę jest jedną z najpoważniejszych problemów dla przedsiębiorców w pozyskiwaniu pracowników zza wschodniej granicy. Podczas spotkania omówiono najczęstsze problemy z jakimi spotykają się przedsiębiorcy, a także plany uproszczenia procedury legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce, w kontekście projektów nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Obie ustawy mają być uchwalone przez Parlament w ciągu najbliższych miesięcy.  Przesądzona jest likwidacja systemu tzw. oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, jednak jak zapewnia MRPiPS planowane jest uproszczenie procedury dla obywateli państw dotychczas mogących skorzystać z tej ścieżki legalizacji zatrudniania (w tym Ukrainy, Białorusi czy Rosji).

aaa1

W toku spotkania poruszono również kwestię rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników oraz prac Komisji Europejskiej nad zmianami w Rozporządzeniu 883/2004 o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. TLP przedstawiło swoje obawy dotyczące kierunku prac nad tymi dokumentami, a także konsekwencje przyjęcia poszczególnych rozwiązań dla branży transportowej. Resort zapewnił, że konsekwentnie będzie podtrzymywał swoje negatywne stanowisko w zakresie obejmowania transportu przepisami o delegowaniu pracowników.

Rozmawiano również na temat konsekwencji wprowadzenia przepisów o delegowaniu pracowników przez Austrię i Francję, a także występujących w ostatnich dniach awariach systemów umożliwiających zgłaszanie pracowników.

RAPORT PDF>

Opracowała: Joanna Rutkowska

Translate »