Dzisiaj TLP dostało odpowiedź od Europejskiego Komisarza ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Elżbiety Bieńkowskiej odnośnie przekazanego stanowiska TLP w sprawie Brexit z dnia 6 kwietnia br.

Jak czytamy w piśmie, dokument został przekazany odpowiednim departamentom Komisji Europejskiej, w szczególności Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu, która odpowiada za politykę rynku wewnętrznego w obszarze transportu drogowego.

PRZEJDŹ DO ODPOWIEDZI KOMISARZ ELŻBIETY BIEŃKOWSKIEJ >>

Dla przypomnienia – Spośród 2 mln pojazdów z kontynentu, które wykonując przewozy drogowego wjeżdżają do Wielkiej Brytanii, prawie pół miliona stanowią zarejestrowane w Polsce pojazdy należące do naszych przewoźników. Dlatego już dziś należy podjąć wszelkie możliwe działania, aby z chwilą wyjścia Brytyjczyków z Unii Europejskiej rynek ten nie został dla nas zamknięty, a okres przejściowy dla transportu drogowego był możliwie długi. Mając powyższe na uwadze TLP przekazało stanowisko w sprawie Brexit.

PRZEJDŹ DO STANOWISKA TLP >>

Opracowała:

Beata Gorczyca