ODPOWIEDŹ KOMISJI EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE PAKIETU MOBILNOŚCI

ODPOWIEDŹ KOMISJI EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE PAKIETU MOBILNOŚCI

Prace merytoryczne instytucji europejskich powoli nabierają tempa po przewie wakacyjnej. W dniu dzisiejszym pierwszy z członków Sojuszu na rzecz Przyszłości Transportu, którego członkiem- założycielem jest TLP- otrzymał odpowiedz Komisji Europejskiej w przedmiocie naszych zastrzeżeń do Pakietu Mobilności, ogłoszonego przez Komisarz ds. Transportu Violetę Bulc 31 maja br.

W pisemnej odpowiedzi czytamy, iż Komisja Europejska przeprowadziła szerokie konsultacje środowiskowe przed ogłoszeniem projektu Pakietu Mobilności, tak też uważa, iż wszelkie propozycje w Pakiecie zawierają wszechstronną ocenę aktualnej sytuacji prawnej i faktycznej w transporcie.

Komisja zwraca również uwagę, iż w jej ocenie przepisy o delegowaniu pracowników mają zastosowanie do sektora transportu, lecz wymagają jedynie dostosowania do specyfiki tego sektora. Krajowe przypisy dotyczące płac minimalnych w transporcie, wraz z towarzyszącymi im przepisami wykonawczymi, stanowią nadmierne obciążenie dla przewoźników, stanowiąc jednocześnie ograniczenie w swobodzie przepływu usług. Komisja proponuje, jako rozwiązanie kompromisowe i zrównoważone wobec potrzeb partnerów społecznych, 3-dniowy okres karencji w toku, którego przewoźnicy zagraniczni nie będą zobowiązani do stosowania przepisów o płacach minimalnych i urlopach, chyba, że będą wykonywać operacje kabotażowe. Komisja przewiduje, iż proponowane przez nią rozwiązania w Pakiecie Mobilności, dotyczące delegowania, zmniejszą koszty administracyjne przewoźników o 58%. Komisja zwraca jednocześnie uwagę, iż projekt Pakietu Mobilności będzie teraz przedmiotem prac Rady oraz Parlamentu Europejskiego.

Nie bez zaskoczenia odpowiedź Komisji Europejskiej nie zawiera nowych faktów ani argumentów w odpowiedzi na licznie zgłaszane wątpliwości co do treści rozwiązań w Pakiecie Mobilności, w szczególności w zakresie modelu delegowania pracowników. Czy uda się odwieść legistatorów europejskich od rozwiązań szkodliwych dla transportu? – najbliższe miesiące intensywnych prac wskażą na dominujący kierunek rozwiązań prawnych.

Opracowała:

Joanna Jasiewicz

 

 

Translate »