Odpowiedź Ministra Waszczykowskiego na apel TLP

Odpowiedź Ministra Waszczykowskiego na apel TLP

Otrzymaliśmy odpowiedź Ministra Spraw Zagranicznych na nasz apel z grudnia 2015 r. Minister Spraw Zagranicznych opisuje w niej działania jakie zostały podjęte w sprawie napadów na polskich kierowców i ich pojazdy, w sprawie MiLoG, w sprawie Loi Macron oraz w sprawie ułatwień wizowych dla zatrudnianych w polskich firmach kierowców spoza UE.

MSZ3

Ponadto Minister Waszczykowski wskazuje na małą liczbę oficjalnych zgłoszeń incydentów na terenie innych państw UE (kradzieże, napady, uszkodzenie mienia), w tym w rejonie Calaise.

Dlatego zwracamy się z prośbą do przewoźników, aby każdy incydent zgłaszać do polskiego konsulatu oraz do Departamentu Konsularnego MSZ ( mail: DK.Sekretariat@msz.gov.pl ).

Treść odpowiedzi Ministra

Translate »