OFENSYWY DYPLOMATYCZNEJ EMMANUELA MACRONA CIĄG DALSZY – POWSTAJE „KOALICJA DOBREJ WOLI I DETERMINACJI”

OFENSYWY DYPLOMATYCZNEJ EMMANUELA MACRONA CIĄG DALSZY – POWSTAJE „KOALICJA DOBREJ WOLI I DETERMINACJI”

„Podzielamy wartości i przekonania by zdynamizować Unię Europejską i jej obywateli” – tak skomentował na twitterze wizytę w Luksemburgu Emmanuela Macron oraz Charlesa Michel (BE) premier Luksemburga Xavier Betttel. Wizyta miała miejsce 29 sierpnia, tuż po zakończeniu oficjalnej wizyty Emmanuela Macron w Austrii, Rumunii i Bułgarii.

W toku konferencji prasowej Emmanuel Macron podkreślił dwie bardzo istotne kwestie.

Po pierwsze wspólną wizję Francji, Belgii i Luksemburga w przedmiocie rewizji przepisów o delegowaniu pracowników. Winna się ona opierać na zmniejszeniu czasu delegowania, pogłębieniu kontroli celem zwalczania spółek-skrzynek pocztowych i koordynacji pogłębionych kontroli między instytucjami państw członkowskich, które maja weryfikować, czy rzeczywiście jest wypłacana równa płaca za tę samą, równą pracę. Francja oczekuje zwiększenia konwergencji w UE w dziedzinie socjalnej i wyraża głęboki sprzeciw wobec faworyzowania modeli dumpingu socjalnego czy też dumpingu fiskalnego.

Po wtóre, prócz tych działań o charakterze krótkoterminowym, Prezydent Francji, w wyniku wielokrotnych rozmów z przedstawicielami Belgi i Luksembura nabrał przekonania o konieczności działań daleko idących, celem reformowania i wzmacniania Europy. Z tego też powodu, wzmacniając więź z Niemcami, Włochami, Hiszpanią oraz Holandią podjął dyskusję o konieczności zaproponowania kilkudziesięciu zagadnień podstawowych, które posłużą większej integracji strefy Euro oraz Europy bardziej socjalnej. Powstaje, swego rodzaju, koalicja dobrej woli i determinacji w tworzeniu bardziej ambitnej Europy.

Nie można także pominąć nawiązań do tworzenia Europy różnych prędkości, które wybrzmiały w toku wizyty.

Wystąpienie Prezydenta Francji na konferencji prasowej w Luksemburgu:

http://www.elysee.fr/declarations/article/conference-de-presse-du-president-de-la-republique-au-luxembourg/

Informacja prasowa rządu luksemburskiego:

http://www.gouvernement.lu/7300968/29-visite-macron?context=3305411

Uwaga TLP była także zwrócona na spotkanie 31 sierpnia szefów dyplomacji państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) i Partnerstwa Wschodniego (PW).

Jak czytamy w oświadczeniu MSZ na zaproszenie ministra spraw zagranicznych Węgier Pétera Szijjártó w spotkaniu szefów dyplomacji państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) i Partnerstwa Wschodniego (PW) uczestniczyli również minister spraw zagranicznych Estonii, sprawującej obecnie prezydencję w Radzie UE, Sven Mikser, a także Komisarz UE ds.

Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i negocjacji akcesyjnych Johannes Hahn.

Minister Witold Waszczykowski skomentował cele spotkania – „Nieustannie liczymy na rozwój infrastruktury łączącej kraje Partnerstwa Wschodniego z UE, zarówno energetycznej, jak i transportowej oraz zwiększenie mobilności i szans ludzi młodych. Są to realne i przede wszystkim widoczne więzy pomiędzy naszymi krajami. Jest to niewątpliwie jedno z naszych głównych zadań do realizacji po zbliżającym się Szczycie – powiedział minister Witold Waszczykowski w Budapeszcie.”

Wspólna deklaracja Ministrów >>

Informacja MSZ:

http://msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/minister_witold_waszczykowski_na_spotkaniu_ministrow_spraw_zagranicznych_grupy_wyszehradzkiej_i_partnerstwa_wschodniego_w_budapeszcie;jsessionid=5A46E04F3CF7A18A6C6F8A23AEE243DF.cmsap2p

Śledzimy na bieżąco istotne dla transportu wydarzenia, które mogą wpłynąć na kształ przyszłego ustawodawstwa europejskiego oraz podejmujemy wspólne działania wraz z członkami Sojuszu na rzecz Przyszłości Transportu, by reagować niezwłocznie na dostrzegane zagrożenia, ale i szanse.

Opracowała:

Joanna Jasiewicz

Translate »