31 maja br. Komisja Europejska zaprezentowała projekt zmian najważniejszych dyrektyw i rozporządzeń regulujących transport drogowy w Europie. Zdaniem TLP wiele z tych rozwiązań wpłynie niekorzystnie na polski transport.

Zablokowanie tych propozycji i wypracowanie najlepszych rozwiązań wymaga mocnego merytorycznie stanowiska, które będzie prezentował Polski Rząd. Dlatego też, w ramach prac nad rewizją przepisów Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa podjęło współpracę z Centrum Analiz i Ekspertyz Uniwersytetu Gdańskiego.

Celem współpracy jest przeprowadzenie ankiety i zgromadzenie danych pokazujących rzeczywistą sytuację przedsiębiorstw zajmujących się międzynarodowym transportem. Pozyskane poprzez badanie informacje posłużą do wypracowania merytorycznego stanowiska, które będzie prezentowane na forum unijnym. Zachęcamy wszystkie firmy transportowe do wzięcia udziału w ankiecie.

Link do ankiety:  http://lime.mrcconsulting.pl/index.php/288653/lang-pl

Opracowała:

Katarzyna Piechowska-Strumik