Na łamach Obserwatora Finansowego ukazała się szeroka analiza konsekwencji przyjęcia Pakietu Mobilności dla europejskiej gospodarki oraz sektora transportowego. Wśród skutków wymienia się m.in. spadek przewozów o 20 proc., zmniejszenie przychodów nawet o 2 mld euro rocznie i likwidacja 40-60 tys. miejsc pracy, na co zwracało uwagę TLP podczas prac nad regulacją.

W materiale znalazły się również dwie interesujące perspektywy – teoretyczna, bazująca na badaniach prof. Petera Klausa które zostały przygotowane na zlecenie TLP, a także praktyczna – wynikająca z doświadczeń w kierowaniu firmą transportową, którą przedstawiła Agata Kuźnia Prezes firmy Kuźnia Trans, należącej do TLP. Jak wskazują autorzy analizy – „za protekcjonizm części krajów zachodniej Europy zapłacimy wszyscy, także zachodnioeuropejskie społeczeństwa. Kolejnym skutkiem Pakietu Mobilności będzie bowiem ograniczenie konkurencji”.

Link do artykułu:
https://www.obserwatorfinansowy.pl/bez-kategorii/rotator/pakiet-protekcjonizmu/

 

*Więcej bieżących informacji na strefie członkowskiej TLP.