24 lutego br. odbyło się posiedzenie Komisji Transportu Parlamentu Europejskiego, na którym dyskutowano problem zatorów jakie pojawiły się na granicach pomiędzy Niemcami a Czechami i Austrią. Stanowisko Komisji Europejskiej prezentował zastępca Dyrektora Generalnego Dyrekcji ds. Mobilności, Matthew Baldwin.

Stwierdził on wyraźnie, że stanie w tak długich kolejkach przez kierowców jakie miało miejsce ostatnio na granicy pomiędzy Czechami i Niemcami, którą mogli zobaczyć na własne oczy dzięki przesyłanym do nich filmom (co zrobiło także TLP), nigdy nie powinno mieć miejsca i jest wyraźnym złamaniem głównej zasady wytycznych Komisji dot. Zielonych Korytarzy, która mówi że przekroczenie granicy nie powinno trwać dłużej niż 15 minut, a systematyczne testy dla kierowców i pracowników transgranicznych powinny być zniesione. Jak słusznie zauważył, kierowcy nie stwarzają zagrożenia epidemiologicznego, ponieważ bardzo rzadko trafiają się pozytywne wyniki testów w tej grupie zawodowej. Ponadto Dyrektor Baldwin stwierdził, że jeśli już taki test się przeprowadza, to jego ważność powinna być dłuższa niż 72 godziny oraz musi być też jasne gdzie znajdują się punkty testowania. Poza tym, takich środków jakie wprowadziły Niemcy nie powinno wprowadzać się z dnia na dzień, ale z odpowiednim wyprzedzeniem, umieszczając niezbędne informacje we wszystkich językach UE. W przeciwnym bowiem wypadku przedsiębiorcy i kierowcy są zaskakiwani, nie daje im się czasu na dostosowanie do nowych zasad, co powoduje zatory i przerwanie płynności łańcucha dostaw w samym środku Europy.

Europosłowie pytali się, czy Komisja może obiecać, że zrobi coś bardziej konkretnego ws. obecnej sytuacji na granicach i przekona rząd w Berlinie do zmiany swojej polityki. Dyrektor Baldwin zaznaczył jednak, że niestety Komisja nie ma tutaj przyznanych twardych kompetencji i dysponując tylko wytycznymi i rekomendacjami, może używać środków miękkich takich jak wywieranie presji, apelowanie i utrzymywanie dialogu z państwami członkowskimi. Stwierdził, że są w stałym kontakcie z rządem niemieckim i ma nadzieję na możliwie szybkie rozwiązanie zaistniałego problemu.

 

*Więcej bieżących informacji na strefie członkowskiej TLP.

 

Opracował:
Adam Dorywalski
Stały Przedstawiciel TLP przy UE