Pracownicy wysoko mobilni, jak pracownicy transportu, mają być przypisani do ubezpieczeń w kraju, w którym wykonują większość pracy, a nie jak dotychczas – w wysyłającym. To jedno z wielu rozwiązań przegłosowanych 20 listopada br. w Komisji Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego, pracującej nad zmianą w rozporządzeniu o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz nad nowym rozporządzeniem o utworzeniu Europejskiego Urzędu ds. Pracy. Kolejna interesująca dla nas kwestia to wymóg ubezpieczenia pracownika w kraju wysyłającym przez okres co najmniej 3 miesięcy przed wysłaniem go za granicę.

Czy polski transport jest gotowy na tę zmianę? I czy ją przetrwa?

Odpowiedź na to pytanie może być pesymistyczna. Cała nasza nadzieja w zakwestionowaniu sprawozdania Komisji ds. Zatrudnienia w dalszych pracach legislacyjnych prowadzonych przez Parlament ale i Radę UE oraz Komisję.

Opracowała:

Joanna Jasiewicz

 

 

 

źródło fot. Pixabay