20160412_171633.002

W dniu 12 kwietnia 2016 odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. Jego przedmiotem było przyjęcie stanowiska w zakresie rewizji dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Stanowisko rządowe prezentowała wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, Renata Szczęch. Od ostatniego posiedzenia sejmowej komisji nic się w tym zakresie nie zmieniło – stanowisko Rządu wciąż jest jednoznacznie negatywne. Jak podkreśliła wiceminister Szczęch, zmiana dyrektywy jest przedwczesna i nieuzasadniona.

Komisja senacka jednogłośnie przyjęła dwa negatywne stanowiska – w dialogu politycznym, szerzej opisujące uwagi wobec proponowanych zmian legislacyjnych oraz stanowisko wskazujące na naruszenie zasady pomocniczości, które będzie przedmiotem dalszych prac senatu.

Wspomniana, wcześniejsza sejmowa Komisja ds. Unii Europejskiej odbyła się w dniu 30. marca br. Dotyczyła ona, podobnie, jak wtorkowe posiedzenie w Senacie, rewizji dyrektywy 96/71/WE. Wtedy po raz pierwszy Rząd przedstawił stanowcze i jednoznacznie negatywne stanowisko w kwestii zaproponowanych 8. marca 2016 roku zmian do dyrektywy o delegowaniu pracowników.

W ocenie rządu, obecne brzmienie dyrektywy, jak również tzw. dyrektywa wdrożeniowa stanowią dostateczny kompromis pomiędzy ochroną pracowników a poszanowaniem swobód gospodarczych. Rewizja dyrektywy jest nieuzasadniona i narusza zasadę pomocniczości, jak również narusza ideę pogłębienia rynku wewnętrznego UE. Propozycje ujęte w propozycji zmian do dyrektywy o delegowaniu pracowników dyskryminują podmioty z państw nowej Unii Europejskiej. Nakładają one także nadmierne obciążenia administracyjne, choć nie są wykorzystywane do tego istniejące narzędzia kontroli. Na szczególną uwagę zasługuje brak procesu konsultacji zmian z partnerami społecznymi, w tym odstąpienie, w praktyce, przez Komisję Europejską od tworzenia regulacji prawnych w sposób jak najbardziej transparenty i merytoryczny (projekt „Better Regulation”).

W odniesieniu do transportu międzynarodowego, stanowisko rządowe zawiera postulat jasnego wyłączenia tej branży z przepisów o delegowaniu pracowników z uwagi na specyfikę tego sektora gospodarki.

Pod koniec marca Komisja Sejmowa podzieliła stanowisko Rządu. Jeżeli takie samo stanowisko zajmą parlamenty co najmniej 18-tu innych państw członkowskich UE, to być może uda się zablokować kontrowersyjne pomysły Komisji Europejskiej.

Poniżej stanowisko TLP zaprezentowane podczas posiedzenia Sejmowej Komisji ds. Europejskich:

J.J.