Zgodnie z ustaleniami ze spotkania w dniu 23 lipca w Ambasadzie Francji w Warszawie z panem Jean-Marc Fenet Ministre Conseiller Chef du Service économique régional Europe centrale et balte, TLP wysłało list opisujący obecne i potencjalne problemy polskich przewoźników wykonujących przewozy na terytorium Francji. W naszym liście przedstawiliśmy szereg pytań wynikających z dokonanej przez TLP analizy Loi Macron, mających na celu umożliwienie właściwej interpretacji tych przepisów. Przypomnijmy w tym miejscu problemy z niemieckim MiLoG, gdzie do dziś polscy przewoźnicy muszą opierać się na rozbieżnych interpretacjach kancelarii prawnych i podmiotów zajmujących się rozliczaniem czasu pracy kierowców. Nie zgadzając się co do zasady z wprowadzaniem przepisów o zastosowaniu krajowej płacy minimalnej do międzynarodowych przewozów drogowych wykonywanych na terytorium państw wprowadzających taką regulację, chcemy jednak precyzyjnie wiedzieć jakie obowiązki niosą za sobą te przepisy.
Oryginał listu: 2015-07-24_Monsieur_Fenet (1)

Polskie tłumaczenie: pismo do amb_pol