Pod górkę ale razem -TLP wspiera TranSPORT Ride 4

Pod górkę ale razem -TLP wspiera TranSPORT Ride 4

TLP wspiera i uczestniczy w Rajdzie Rowerowym Transportowców o puchar Grupy DBK, który wpisał się już na stałe do kalendarza właścicieli firm transportowych. Tym razem reprezentacja TranSPORT Ride sprawdzi swoje umiejętności w wyjątkowym, bo górzystym terenie Ustroń – Krynica Górska od 20 do 25 maja 2015.

TranSPORT rajd Ustroń 2015

TranSPORT Ride to inicjatywa społeczna i proekologiczna, której pomysłodawcą jest Grupa DBK, a patronem TLP .  Pierwszy raz właściciele firm transportowych ze Śląska ruszyli w trasę w 2013r. i podjęli wyzwanie aby w kolejnych latach przemierzyć na rowerach całą Polskę! – Transport to dla nas nie tylko praca, ale i pasja – w każdej postaci i niezależnie od liczby kół. Mamy też świadomość tego, że prowadząc firmę w takiej branży, jak transportowa, spoczywa na nas ogromna odpowiedzialność – i to nie tylko za biznes i pracowników, ale również środowisko, w którym funkcjonujemy – podkreślają organizatorzy.

TranSPORT Ride to okazja do jeszcze lepszego poznania naszego kraju oraz pokazania, że kwestie proekologiczne, związane z racjonalnym gospodarowaniem zasobami, są dla nas bardzo ważne – mówi Przemysław Lis, prezes zarządu Alcopper Trans Logistics – organizator i jeden z pomysłodawców imprezy.

Zaangażowanie właścicieli największych firm transportowych w Polsce pokazuje, że przedstawiciele branży TSL chcą wspólnie wspierać dążenia do budowania dobrych relacji z otoczeniem społecznym i osobiście angażować się w wizerunek swoich firm.  Główne założenia TranSPORT Ride to:

  • propagowanie postaw proekologicznych i promocja świadomości branży transportowej odpowiedzialności, jaka na niej spoczywa – nie tylko za własny biznes, ale i otaczające środowisko naturalne;
  • propagowanie idei zrównoważonego transportu;
  • promocja aktywnych form wypoczynku i dbałości o kondycję fizyczną pracowników;
  • aktywizacja i integracja środowiska przedsiębiorców branży TSL;
  • jeszcze lepsze poznawanie kraju i jego bogactwa naturalnego; zwłaszcza regionów niezurbanizowanych.

Takie społeczne zaangażowanie biznesu, pracodawców to prezentacja długoterminowej strategii działania prospołecznego firm oraz doskonała okazja do integracji, wymiany doświadczeń i spostrzeżeń dotyczących sektora TSL. Organizatorzy i uczestnicy pokazują transport drogowy z zupełnie innej strony.

Obecnie rynek pojazdów ciężarowych kładzie duży nacisk na ochronę środowiska – w samochodach montowane są rozwiązania pozwalające na redukcję emisji CO2, kierowcy biorą udział w szkoleniach z ecodrivingu, testowane są alternatywne paliwa. Jak widać trend staje się też coraz bliższy samym przedsiębiorcom, czego przykładem jest choćby TranSPORT Ride. – mówi Beata Dębska, marketing manager Grupy DBK – sponsora tytularnego i jednego z patronów imprezy.

Transport i Logistyka Polska podziela te idee patronując imprezie i biorąc w niej czynny udział. Wszystkich członków TLP zapraszamy do uczestnictwa!

Kolejna edycja TranSPORT Ride już 20 maja 2015 r., a trasa wieźć będzie od Ustronia aż do Krynicy Zdrój. Po raz pierwszy w ekipie TranSPORT Ride pojawią się… kobiety. Więcej informacji znaleźć można na facebookowym profilu rajdu: facebook.com/transportride .

Sponsorami TranSPORT Ride są Grupa DBK, Idea Leasing, Orlen Paliwa, Sport Concept, Alcopper Trans Logistics, DAF Trucks Polska. Patronat nad imprezą objął Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska.

Translate »