POJAZDY DO 3,5 DMC – CZAS NA ZMIANY?

POJAZDY DO 3,5 DMC – CZAS NA ZMIANY?

Poseł francuski Damien Pichereau, który wypracowuje stanowisko Francji odnośnie Pakietu Mobilności kontynuuje prace. Już dziś złoży na ręce francuskiej Minister Transportu propozycje konkretnych zmian w prawie, które zwiększałyby  obowiązki przewoźników pojazdów do 3,5 DMC i tworzyły nową przestrzeń prawną i faktyczną dla tej kategorii transportu. Nowe obowiązki miałby się znaleźć także w Pakiecie Mobilności.

Raport posła Pichereau z początku roku dotyczący Pakietu Mobilności wskazywał na konieczność częściowego objęcia pojazdów do 3,5 DMC przepisami socjalnymi tj. w zakresie czasu jazdy i pracy, jak dostępu do zawodu (umiejętności zawodowe, dobra reputacja, potencjał finansowy, siedziba)

Obecnie poseł Pichereau podkreśla, że istotne jest ustawowe ujęcie odpowiedzialności wszystkich uczestników łańcucha dostaw. Każdy z nich winien być obowiązany do przestrzegania reguł, przepisów tak, by była zachowana zdrowa  konkurencja. Nie mniej istotna jest profesjonalizacja pracy kierowców pojazdów do 3,5 DMC. W tym zakresie rozważa wprowadzenie dodatkowych wymogów co do kategorii prawa jazdy oraz szkolenia.

Dalsze prace posła akcentują także takie obszary jak:

  • zwiększenie jakości kontroli pojazdów przy użyciu nowych technologii, w szczególności w celu zwalczania nieuczciwej konkurencji;
  • polepszenie stanu floty pojazdów do 3,5 DMC poprzez częstsze kontrole techniczne. Jest to też działanie mające na celu poprawę bezpieczeństwa drogowego.
  • wsparcie przedsiębiorców w wymianie floty na bardziej przyjazną środowisku
  • wsparcie dla wspólnot lokalnych w polityce miejskiej – optymalizacja przepływu towarów w miastach w kontekście poprawy jakości powietrza w centrach miast. W tym zakresie poseł Pichereau także zwraca uwagę, że w przestrzeni miejskiej porusza się znacząca liczba pojazdów do 3,5 DMC o nieznanym pochodzeniu. Pojazdy te (i kierowcy) spędzają całe weekendy na parkingach.

 

Opracowała:

Joanna Jasiewicz

 

 

źródło fot. france3-regions.francetvinfo.fr

Translate »