28-29 października br. obradowała kolejna w tym roku polsko-białoruska komisja mieszana ds. międzynarodowych przewozów drogowych. Strona białoruska wnioskowała o przydzielenie dodatkowej kwoty zezwoleń jeszcze na rok 2019 oraz elastyczne podejście do kwestii wykorzystywania tych dokumentów.

Przewodniczący polskiej delegacji Bogdan Oleksiak, dyrektor departamentu transportu drogowego w ministerstwie infrastruktury podkreślił, że „Polska konsekwentnie prowadzi politykę ograniczania liczby zezwoleń dla krajów spoza UE, a obecny kontyngent zezwoleń Polska-Białoruś zaspokaja potrzeby obu stron”. Co więcej, pozwala to na wzrost stawek frachtów zarówno dla polskich, jak i białoruskich przewoźników. Szukając optymalnego rozwiązania dyrektor Oleksiak zaproponował przekazanie Białorusi pewnej puli zezwoleń na rok 2019, ale awansem z kontyngentu na rok 2020. Początkowo Białoruś nie przyjęła takiej oferty.

TLP nie zgodziła się ze stwierdzeniem strony białoruskiej, że polscy przewoźnicy nie są zainteresowani ich rynkiem transportowym. To niższe koszty m.in. pracy, paliwa oraz prowadzenia działalności transportowej poza UE nie pozwalają naszym przewoźnikom na równi konkurować z białoruskimi. Odpowiednia dystrybucja zezwoleń ma tutaj kluczowe znaczenie.

Białoruś usilnie dążyła do uzyskania dodatkowych zezwoleń jeszcze na rok 2019. W tym celu, równolegle do obrad Komisji, przeprowadzona została rozmowa telefoniczna ministrów transportu Polski i Białorusi. W jej wyniku Białoruś uzyska jednak dodatkowe zezwolenia na rok 2019, ale kosztem kontyngentu na rok 2020, który został ustalony na poziomie 199 tys. sztuk dla każdej ze stron.

Kontyngent na rok 2020 został już ustalony podczas poprzedniego spotkania Komisji w Brześciu (wrzesień 2019 r.). Mimo to, strona białoruska zaproponowała zamianę 22 tys. zezwoleń tranzytowych na zezwolenia dwustronne/ogólne, z możliwością tranzytu. Polska nie zgodziła się na taki wniosek.

Rozmowy z Białorusią oraz Rosją w sprawie kontyngentów zezwoleń na rok 2020 oraz dodatkowych na 2019 wydają się być zakończone. Zupełnie inaczej, póki co wygląda sytuacja z Ukrainą. Podczas ubiegłotygodniowych rozmów podjęto pewne decyzje, w tym m.in. o przyznaniu Ukrainie dodatkowych 15 tys. zezwoleń na rok 2019. Niemniej jednak oficjalny protokół z posiedzenia komisji polsko-ukraińskiej nie został jeszcze podpisany. Zobaczymy, kiedy to nastąpi i czy niezbędne będą kolejne spotkania w tej sprawie…

Opracował:
Artur Kalisiak
Koordynator ds. Projektów Strategicznych TLP