2 lipca br. późnym wieczorem opublikowane zostało rozporządzenie, na mocy którego od 3 lipca br. możliwe jest przekraczanie granic zewnętrznych przez obywateli UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oraz ich małżonków i dzieci.

Jednocześnie, ww. obywatele oraz obywatele Polski zwolnieni są z obowiązkowej kwarantanny na terenie RP.

Ograniczenia w przekraczaniu granic zewnętrznych oraz kwarantanna w dalszym ciągu dotyczą obywateli państw trzecich, z wyjątkiem tych wymienionych w obowiązujących przepisach.

Szczegóły na stronie straży granicznej:
https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8557,Koronawirus-zmiany-na-granicy.html

Opracował:

Artur Kalisiak

Koordynator ds. Projektów Strategicznych TLP