Informujemy, że permanentne działania TLP ponownie przyniosły skutek w postaci zmiany obowiązujących przepisów. Zgodnie z opublikowanymi, kolejnymi już zmianami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021, poz. 905) zniesiono zapis dotyczący ograniczenia liczby pasażerów w pojazdach o liczbie miejsc siedzących powyżej 7 i nie większej niż 9.

Oznacza to w praktyce, że od 15 maja br. limity osób nie mają zastosowania w tzw. busach (powyżej 7 do 9 miejsc).

W przypadku autobusów natomiast aktualny pozostaje zapis rozporządzenia stanowiący, że od 15 maja do 5 czerwca br.:

  • środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym środkiem transportu albo pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi 100% liczby miejsc siedzących albo 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Opracował:

Artur Kalisiak

Koordynator ds. Projektów Strategicznych TLP