28 lutego 2017 minął termin zgłaszania poprawek europosłów Komisji ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego do projektu rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników, w tym projektu sprawozdania Komisji przygotowanych przez europosłanki Élisabeth Morin-Chartier oraz Agnes Jongerius.

Przypominamy, iż Komisja Europejska zaproponowała odejście od pojęcia minimalnych stawek wynagrodzenia na rzecz „wynagrodzenia” (obejmującego też składniki z układów zbiorowych pracy), ograniczenie legalnego delegowania do 24 miesięcy oraz brak wyłączenia transportu międzynarodowego z przepisów o delegowaniu pracowników.

Europoseł D.Jazłowiecka wraz z grupą europosłów z Komisji PE (m.in.
A.Kozłowska-Rajewicz, E.K. Łukacijewska, M.Plura, Romana Tomc, M.Sojdrova, K.Hetman, R.Sulik) zaproponowali znaczące zmiany do projektu, pośród których należy wyróżnić wyraźne wyłączenie transportu międzynarodowego z przepisów dyrektywy o delegowaniu pracowników (uwagi w punkcie 10 i 20).

Link do projektu:
http://jazlowiecka.pl/1371/poprawki-danuty-jazlowieckiej-do-rewizji-dyrektywy-o-delegowaniu-pracownikow.html

Oczekujemy na dalsze informacje o pozostałych zmianach z innych frakcji parlamentarnych PE obecnych w pracach Komisji ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych.

Opracowała: Joanna Jasiewicz