Zgodnie z ustaleniami ze spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Finansów TLP przedstawiło oficjalne stanowisko w sprawie planowanej nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Prace nad nowelizacją ustawy, w zakresie wprowadzenia obowiązku instalowania w pojeździe specjalnych lokalizatorów, rozpoczęły się jeszcze w ubiegłym roku. Obecnie, niemal miesiąc od uruchomienia systemu SENT, przygotowania do wdrożenia lokalizatorów zostają wznowione.

TLP stoi na stanowisku, że system aby mógł być w  pełni skuteczny powinien zostać uproszczony. Postulujemy, aby na wzór węgierskiego systemu EKAER, wyłączyć przewoźników  z obowiązku uzupełniania danych w SENT.

W zakresie lokalizatorów sugerujemy, aby możliwe było wykorzystanie obecnie zainstalowanych w pojazdach systemów i urządzeń telematycznych, bez konieczności instalowania dodatkowych lokalizatorów i ponoszenia kosztów. Pierwsze tygodnie funkcjonowania systemu ujawniły też liczne problemy natury praktycznej, których rozwiązanie proponujemy w naszym piśmie.

Pełną treść stanowiska można przeczytać tutaj >>>

Niezależnie od powyższego, TLP zgłosiła również uwagi w zakresie niezbędnych zmian w ustawie o systemie monitorowania drogowego przewozu poprzez Konfederację Lewiatan, której jesteśmy członkiem. Uwagi te dotyczącą przede wszystkim:

– wykreślenia odniesienia do Polskiej Klasyfikacji Towarów i Usług w definicji „rodzaju towaru” i klasyfikowanie towarów podlegających monitorowaniu jedynie na podstawie klasyfikacji CN;

– wprowadzenia możliwości dokonywania zgłoszeń zbiorczych, zawierających kilka kodów CN;

– wydłużenia ważności kluczy SENT z 10 do 15 dni oraz wydłużenia czasu potwierdzenia odbioru towaru;

– odstąpienia od nałożenia kary jeśli pomyłka, która miała miejsce nie generuje skutków podatkowych;

– doprecyzowania postępowania w przypadku „niedostępność rejestru”,

– doprecyzowania stężenia wyrobów „zawierających alkohol etylowy”, które podlegają monitorowaniu.

Będziemy informować Państwa o kolejnych etapach prac nad nowelizacją oraz nowych obowiązkach z niej wynikających.

Opracowała:

Joanna Rutkowska