11 lipca br. przedstawiciele prezydencji estońskiej uczestniczyli w debatach o priorytetach prezydencji z członkami wielu Komitetów w Parlamencie Europejskim – między innymi w Komitecie ds. Transportu (TRAN).

W toku dyskusji w Komitecie ds. Transportu europosłowie-koordynatorzy z wszystkich grup politycznych Parlamentu Europejskiego akcentowali niezwykłą wagę Pakietu Mobilności, nad którym Parlament rozpoczyna pracę.

Wielokrotnie padały pytania dotyczące jedności Pakietu Mobilności – w praktyce oznacza to, czy prace nad Pakietem będą podzielone między Komitety ds. Zatrudnienia i Transportu a tym samym, czy zostaną rozdrobnione tematycznie na kwestie socjalne i transportowe. Oznaczałoby to dwugłos w tak istotnej dla branży transportu kwestii delegowania pracowników czy też zasad czasu pracy i odpoczynku.
Uczestnicy dyskusji zwracali także uwagę na ukrywanie w przepisach socjalnych protekcjonizmu oraz zaburzania rozwoju wspólnego rynku wewnętrznego.

W debacie nie zabrakło polskiego głosu-europoseł Elżbieta Łukacijewska zwróciła się z pytaniem dotyczącym, w jaki sposób Prezydencja zamierza pogodzić przewidywane zasady odpoczynku kierowców z brakiem infrastruktury drogowej, kwestie socjalne z różnicami w systemach wynagrodzeń w państwach członkowskich i ograniczenia w kabotażu z ograniczaniem emisji. Wskazała, że cenę tych zmian mogą w efekcie ostatecznym ponieść europejscy konsumenci. Europoseł Kosma Złotowski zwrócił się do prezydencji o wyjaśnienie pojęcia dumpingu socjalnego, który tak często pojawia się w dyskusjach na poziomie europejskim.

W odpowiedzi na pytania, zwłaszcza te dotyczące przyszłości Pakietu Mobilności przedstawiciel Prezydencji nie udzielił jasnej odpowiedzi. Estońska minister Infrastruktury podkreśliła, iż Pakiet Mobilności to priorytet prezydencji, lecz prace nad nim są dopiero w początkowej fazie. Prezydencja zbiera dane i stanowiska i nie jest w stanie udzielić, przedstawić bardziej szczegółowego stanowiska. Prezydencja planuje debatę polityczną 5 grudnia, lecz w zakresie opłat i kwalifikacji kierowców. Prezydencja przywiązuje, na równi do kwestii socjalnych i zwalczania naruszeń prawa w tym zakresie, wagę do kwestii infrastruktury.

Z pewnością w dyskusji zabrakło tak istotnego stanowiska prezydencji, jak dzielenie Pakietu na poszczególne inicjatywy-socjalne i drogowe czy też oceny przyjęcia modelu delegowania do pracy pracowników wysoko mobilnych w transporcie, na co wszyscy czekali.

W toku obrad Komisji TRAN uczestniczyła także Komisarz Bieńkowska. W tym zakresie debata dotyczyła kwestii turystyki.

Link do debaty:

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20170711-0900-COMMITTEE-TRAN

Kolejne posiedzenie Komisji przypada na koniec sierpnia.

Opracowała:

Joanna Jasiewicz