TLP wyceniło koszt nieobecności w pracy zawodowych kierowców związanej z koniecznością uzyskania przez nich przed rozpoczęciem szkolenia okresowego „Profilu Kierowcy Zawodowego” na kwotę około

miliard złotych rocznie

Nowe obowiązujące od 6 kwietnia 2022 r. przepisy uniemożliwiają przeprowadzenie szkolenia okresowego zawodowego kierowcy, który nie posiada tzw. profilu kierowcy zawodowego (PKZ). Aby uzyskać ten profil, kierowca zobowiązany został do złożenia odpowiedniego wniosku w starostwie, które ma 2 dni na wygenerowanie PKZ. Wiąże się to z koniecznością powrotu kierowcy z trasy, poświęcenia co najmniej 1 dnia na załatwienie sprawy w powiatowym wydziale komunikacji i następnie powrotu kierowcy w trasę. Przyjmując koszty związane z unieruchomieniem pojazdu na poziomie rzędu 600 euro dziennie i biorąc pod uwagę, że corocznie w szkoleniach okresowych musi uczestniczyć w przybliżeniu 20% wszystkich zawodowych kierowców zobowiązanych do takich szkoleń, nowe przepisy opracowane w Ministerstwie Infrastruktury kosztować będą branżę nawet do miliarda złotych rocznie.

Kosztów wprowadzenia nowego obowiązku można było uniknąć, gdyby projektodawca, którym było Ministerstwo Infrastruktury, przewidział możliwość wygenerowania PKZ bezpośrednio przez kierowcę za pośrednictwem odpowiedniej strony internetowej działającej podobnie do innych rządowych portali, w których możemy już dziś załatwić m.in. kwestię rozliczeń podatkowych. inną kwestią jest wątpliwa zasadność wprowadzenia PKZ. Ale o tym i o innych konsekwencjach nowych przepisów będziemy pisać już w najbliższej przyszłości.

Na uwagę zasługuje fakt, że w opracowanej w Ministerstwie Infrastruktury Ocenie Skutków Regulacji, która dołączona była do projektu ustawy wprowadzającej PKZ, nie wspomniano ani słowem na temat kolosalnych kosztów związanych z tym nowym obowiązkiem. Nie wspomniano też o wielu innych skutkach finansowych dla branży transportu drogowego, dla branży szkoleniowej, dla kierowców oraz dla wielu innych podmiotów i osób. A szkoda, bo koszty społeczne i gospodarcze nowych biurokratycznych rozwiązań niewątpliwie napędzają inflację, której dotkliwe skutki odczuwamy na co dzień wszyscy.

Na fotografii ministerialni urzędnicy, którzy opracowali projekt przepisów wprowadzających PKZ.

Źródło fotografii: Prawo drogowe news